Özgürlüğün Dirilişin ve Direnişin Doğumu 4 Nisan

REBER APO AVREL

Basına ve Kamuoyuna!

Kürt halkının özgürlük güneşi olarak doğan ve bugün ışığı tüm insanlığı aydınlatan Önderliğimizin 70.doğum gününü başta Önderliğimize kutluyoruz. Kürt halkı başta olmak üzere tüm halkların yeniden doğuş günü olan 4 Nisan’ı halkımıza ve tüm özgürlük arayışçısı insanlara ve kadınlara kutluyor, tüm halkımızı özgür yarınlarda Önder Apo ile buluşma umuduyla selamlıyoruz. Önderliğimizin doğuşu sadece bir bireyin doğuşu değil geliştirdiği özgürlük direnişi ile Kürt halkının yeniden doğuşudur. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmayı geliştirerek tüm insanlığa egemen uygarlıktan kurtuluşun yolunu açmasıyla, tüm insanlık adına bir doğuştur. Önderliğimiz, yaşamına sığdırdığı özgürlük mücadelesi ile insanlığa, kadınlara özgürlük yolunu açmış, hakikatin ve erdemin somutlaştığı yaşam duruşu olmuştur.  Onun çizdiği özgürlük yolundan yürüyen biz özgürlük savaşçılarına ve tüm kadınlara özgürlüğe doğru sağlam adımlarla yürümenin aydınlık güneşi olmuştur.

 Soykırım kıskacında imha, inkar ve asimilasyonun dayatıldığı Kürt halkı ve kadını Önder Apo’nun doğumuyla özgür toplum ve özgür kadın olma yolunda yeniden yeşerip filizlenmiştir. Tarih ve toplumlar böylesi önderleri ortaya çıkarmasaydı, bizler bugün ahlaki ve politik bir toplumu yaratma iddiasında olmazdık. 4 Nisan günü biyolojik bir doğumdan ziyade sosyolojik, politik, manevi ve kültürel bir doğumdur. Bu nedenle yalnızca Önderliğimiz dünyaya gelmemiştir; Onunla birlikte halkların, toplumların binlerce yılın birikimiyle oluşan değerlerin, yeniden doğuşu sağlanmıştır. Binlerce yıllık birikim, değer, emek, bedel, direnenler, yiğitler, tanrıçalar, hakikat uğruna ölüme gidenler, herkes, her şey bir kere daha özgür bir şekilde doğma fırsatını bulmuştur.

Önderliğimiz kadınların özgürlük arayışına yol göstericiliğiyle geçmiş tüm Önderlerden farkını açığa koymuştur. Bu nedenle de bugün Önderliğimizin üzerindeki tecrit ve esareti kırma mücadelesini en fazla kadınlar sahiplenmekte ve öncülük etmektedirler. Bugün, Kürdistan’da ve dünyanın birçok yerinde açlık grevindeki kadın eylemcilerin Önder Apo üzerinde uygulanan tecridi kaldırmak için bedenini dirhem dirhem erimeye tabi tutması aynı zamanda kadınların kendi özgür kimliğine sahip çıkma direnişidir.  Kadınlar olarak bugün sokaklarda eril akla karşı isyan ediyor, direniş iradesi gösteriyor, politikada, toplumsal alanda öncülük ediyoruz. Özgür bir toplum ve özgür bir geleceğin sembolü olan dağlarda, YJA Star saflarında savaş yürütüyoruz. Tüm bunlar kesinlikle Öndeliğimizin yarattığı emek ve değerler sayesindedir. Bu yüzden biz kadınlar için 4 Nisan kutsaldır. 4 Nisan kimlik, benlik, bilinç, değer, özgürlük ve irade kazanarak ‘xwebun’ olma savaşını öğrenmektir. Kadınlar olarak, Önderliğimizin, kadına verdiği büyük emek ve güvene cevaben 4 Nisan vesilesiyle vereceğimiz sözümüz, özgürlük mücadelesini daha da yükselterek özgür kadın kişiliğini somutlaştırmak, kadın dünyasının renklerinde bir özgür toplum inşa etmektir.

4 Nisan’ı Önderliğimizin tecrit altında tutulduğu bir süreçte karşılarken, buna en büyük cevabı açlık grevi direnişindeki yoldaşlarımız vermektedir. Tarih, Önder APO’ya yönelik tecridi derinleştiren uluslararası komplocu zihniyete karşı, Kürt halkının ve kadınlarının yürüttüğü çağın direnişine tanıklık ediyor.  Çağın direnişinin abidesi olan Leyla Güven ve Nasır Yağız yoldaşlar öncülüğünde başlayan ve halen devam eden açlık grevleri, dalga dalga yayılıp kritik bir aşamaya gelirken egemen güçlere büyük bir mesaj verilmiştir.  Zülküf, Uğur, Ayten, Zehra, Medya yoldaşlar bu direnişi canları pahasına yükselterek zirveye taşımışlar ve direnişin özgürleştireceğini tüm dünyaya göstermişlerdir.

 Önder APO, “ Ben meşe ağacıyım her ne kadar yapraklarım dökülse, dallarım budansa da köklerim toprağa sıkıca bağlıdır.”  diyor. Bu gerçekle baktığımızda bir kez daha göreceğiz ki Önderliğimizin doğuşu, bütün Ortadoğu ve dünya insanlığının doğuşu olmuştur.  Bu doğuşla beraber elde ettiğimiz kazanımları korumanın tek ve biricik yolu ise Önder APO’nun fiziksel esaretine son vermektir. Nasıl ki o bizleri tüm tutsaklıklarımızdan, sistemin geliştirdiği esaretten kurtarmak için yalnızlığı göze aldıysa, bizler de aynı erdemliliği ve cesareti göstermeli, tüm gücümüzle Önderliğimizin özgürlüğü için seferber olmalı ve İmralı tecridini paramparça etmeliyiz. Tüm halkımız özgür Önderlik ve özgür Kürdistan için her an, her saat Zülküf, Uğur, Ayten, Zehra, Medya, Delal, Armanç, Doğan ve Bager yoldaşların ruhuyla direnişte olmalı, geliştirdiği irade ve ısrardan bir adım bile geri atmamalıdır.

 Direnişin faşizmi yıkıp tecridi kıracağına olan inancımızla diyoruz ki, onur ve özgürlük savaşı Önder Apo felsefesi öncülüğünde mutlaka kazanacağız. Bizlerde YJA Star gerillaları olarak dönemin gerektirdiği direniş ve mücadele ile üzerimize düşen rolü oynama ve Önderlik üzerindeki tecridi ve esareti parçalama kararlılığımızı bir kez daha belirtiyoruz. YJA Star güçleri olarak İmralı tecridini parçalamak ve özgür Kürdistan da Özgür Önderlikle yaşamak için mücadelemizi zaferle taçlandıracağımızın sözünü yineliyoruz.

Yaşasın Önder Apo

Yaşasın Özgür Doğuş Günü 4 Nisan

Yaşasın Önder Apo’nun Yarattığı Özgür Kadın Ordusu YJA Star

 

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI

03.04.2019