Kadın direnişi özgürleştirir, tecriti kırar ve faşizmi alt eder

yja star

Faşizmin en vahşi haliyle yükseltildiği bir dönemden geçerken, karşısında direnen en büyük dinamik güç yine kadınların olduğu bir döneme şahitlik etmekteyiz. Bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne adım atarken kadın özgürlük mücadelesinin mimarı Önder Apo’yu selamlıyoruz. Kadın özgürlüğü yolunda fedaice direnen ve şehit düşen tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Dünyanın bir ucundan öte ucuna her yerde eril zihniyete, faşizme karşı direnen, savaşan tüm dünya kadınlarını selamlıyor, en içten yoldaşça duygularla 8 Martlar’ını kutluyoruz.

Önder Apo’nun belirlediği gibi "21. yüzyılı kadın yüzyılı yapma" iddiamız büyüktür. Kadın direnişinin özgürleştireceği 21. yüzyılda, bilindiği gibi dünya emperyal güçleri tarafından sömürü, baskı ve insanlık değerlerinin, çeteci zihniyetler eliyle alaşağı edilmek istendiği bir süreci yaşıyoruz. Madalyonun bir yanı özgürlük için muazzam direnişler, karşısında da köleliğe alıştırmak, kabullendirmek isteyen kapitalist modernite zihneyiti dayatmaları söz konusudur. Direnen, insanlık onurunu korumak isteyen demokratik güçler, her zaman bir mücadele içerisinde olmuş ve insanlık onurunu korumayı başarmıştır. Biliniyor ki insanlık onuru için en büyük bedeli veren ve direnişi açığa çıkaran kadınların örgütlü mücadeleleri olmuştur. Yeryüzündeki ilk insanlık devrimini gerçekleştiren, toplumsallaşmanın öncüsü kadın, özgür yaşamın her nüvesine tutkuyla bağlıdır. Buna karşın ise bugün dünyanın birçok yerinde, şiddete, katliamlara, recme, diri diri yakılmalara da kadınlar hala maruz kalmaktadır. Kadına erkek egemen zihniyetin dayattığı geriliklerden ancak örgütlenerek ve kadınlar olarak kendimizi savunarak kurtulabileceğimiz bugün ispatlanmıştır. Bunun somutlaşması ise, kadın özgürlük hareketimizin öncülüğünde demokratik ulusun inşası anlamında, demokratik, ekolojist, kadın özgürlükçü, paradigmamızın an be an yaşamsallaşması ile kadınlara ve topluma özgürlüğü taşımasıdır.

1978’de PKK’nin kuruluşundan bugüne gelen Kadın Özgürlük Hareketimiz, sömürge güçlere karşı savaşta en ön saflarda yerini almaktadır. Kadın için PKK ile başlayan uyanış ve varlık savaşımının geliştirdiği özgür kadın arayışı, bugün özgür kadın ile özgür toplumu inşaya öncülük düzeyine ulaşmıştır. Bugün kadınların özgür yaşama olan inancı her zamankinden daha büyüktür. Nitekim kadınların kendilerini ifade edebilecekleri Kürdistan başta olmak üzere kadınların direnişle buluştuğu alanlar büyümektedir.

New Yorklu dokuma işçilerinin Claralara, Rosalara bıraktığı mirasi bugün Kadın Özgürlük Hareketimiz devralmıştır. 8 Mart 98 yılında ise Önder Apo’nun kadınlara Kadın Kurtuluş İdeolojisini armağan etmesiyle özgürlük arayışı daha da güçlenmiştir. Bugün ulaştığımız bilinçle direngen kadın şehitlerimize verebilecek en yegâne cevap olarak Kadın Kurtuluş İdeolojisini yaşamın tüm hücrelerine kadar yedirerek mücadeleyi yükseltmekteyiz. Kürdistanlı kadınlar bugün kendilerini bulundukları her dünya coğrafyasında örgütlü kılmaya çalışmaktadır. Kadınların örgütlü mücadelesine vurulmak istenilen her darbeye karşı daha büyük örgütlenerek cevap olacağız. Her türlü faşizme, çeteciliğe, sömürgeye, geri rejimlere karşı kanımızın son damlasına kadar savaşarak, bilinçlenerek, örgütlenerek, direnerek mücadele edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz süreçte, Ortadoğu’da gerici rejimlerin ve TC sömürge devletinin-rejimlerinin içerisine girmiş oldukları ciddi bir kriz söz konusudur. Bu krizin en büyük nedeni Önder Apo üzerinde uygulanan ağırlaştırılmış tecritin devam ediyor olmasıdır. DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in başlatmış olduğu direnişi ve tecrite karşı da en ön saflarda kadınların olması büyük bir anlam ifade etmektedir. Önder Apo’nun etrafından örülen direniş çemberinin başını kadınlar çekmektedir. Kadınların büyük direnişi gücünü Önder Apo’nun kadın özgürlüğü temelindeki felsefesinden almaktadır.

Star Özgür Kadın Birlikleri/YJA Star olarak diyoruz ki, Önder Apo’yu özgürleştireceğiz. Şehit Beritanların, Zilanların ardılı olan Delal Amed, Armanç Goşkar, Medya Mava, Jindar Ezgi, Sema İntikam, Dicle Mardin yoldaşlarımızın şahsında tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, anıları şahsında intikam yeminimizi yineliyoruz.

Kadın Direnişi Özgürleştirir

Rozalardan Saralara, Delallare Yaşasın Kadın Özgürlük Mücadelesi

Yaşasın Önder Apo!

Tecriti Kıracağız Faşizmi Yıkacağız

YJA STAR MERKEZ KARARGAHI KOMUTANLIĞI

7.3.2019