PKK kadın eksenli özgür ve demokratik yaşamın garantisidir

yja star 27kaisim aciklamasi

Basına ve Kamuoyuna!

İnsanlığın özgür yaşam umudu olan PKK’nin 41. kuruluş yıldönümünü partimizin mimarı olan Önder APO’ya, kahraman şehitlerimize ve halkımıza kutluyoruz. Yine başta Sara ve Haki yoldaşlar olmak üzere PKK’yi var eden tüm devrim şehitlerini saygı ve minnetle anıyor, onların PKK ile yarattığı tüm değerlere sonuna kadar sahip çıkma sözünü veriyoruz.

İnsanlık tarihi binlerce yıl özgürlük savaşımını veren ve bu uğurda varlığını feda eden eşsiz kişiliklere tanıklık etmiştir. İnsanlık değerlerine saldıran güçler ne kadar şiddet kullanmışlarsa, aynı ölçüde direniş ile karşılık bulmuş ve kırılmalar yaşamışlardır. Bu yüzden de sistem hiçbir zaman tam olarak hedeflediği sonucu elde edememiş ve her zaman özgürlük tutkunu olan direnişçiler karşısında yenilgi durumunu yaşamıştır. 21. yüzyılda da tarih PKK ve Kürt halkı şahsında aynı direnişe tanık olmaktadır. Bir diriliş ve direniş partisi olan PKK binlerce kahramanı ile ismini özgürlük tarihine yazdırmış ve yazdırmaya da devam etmektedir. Haksızlığın, adaletsizliğin, eşitsizliğin doruk noktasının yaşandığı bir yüzyılda insanlığa yaşam umudu sunan PKK, bugün hakim sistem karşısında tek yaşam seçeneği olmayı başarmıştır.

İnsan yaşamını kafese alıp yönlendirmeye çalışan kapitalist modernite kendisini her zaman “önce kadını vurun” felsefesiyle sistemleştirip kadın eksenli özgür yaşamı hedef haline getirmiştir. Buna karşı Önder APO kadın ideolojisi ekseninde geliştirdiği PKK ile sisteme büyük bir darbe vurmuş ve yaşamın ancak kadınla anlam kazanabileceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Bugün Kürt kadını PAJK ile partileşmiş, YJA Star ile ordulaşmış, KJK ile sistem haline dönüşmüştür. Oysaki PKK öncesi kadının sosyal, siyasal hele hele askeri alanda kendi öz iradesi, öz savunması, kimliği ve benliği ile varlık göstermesi imkansızdı. Şimdi ise kadın tüm alanlarda aktif ve öncü konumundadır. Bu yüzden de diyoruz ki; PKK kadın eksenli özgür yaşamın garantisidir.

Yine tıpkı kadın gibi ölüme mahkum edilen bir halk olan Kürt halkı PKK ile ruh bilinç kazandı. 27 Kasım 1978’de bir halkın diriliş öyküsü yazılmaya başlandı ve bugün Kürdistan’ın dört parçasında, Bakur’da, Başur’da, Rojhilat’ta ve Rojava’da bu diriliş öyküsü bir destana dönüşmektedir. PKK’nin ve Önder Apo’nun hakikatine inanan ve bu uğurda canını vermeye hazır olan binlerce yiğit kadın, erkek, genç, yaşlı bir an bile tereddüt etmeden ülkemizi işgal eden ve etmek isteyen güçlere karşı savaşmış, görkemli bir direnişi açığa çıkartmışlardır. Onların şahsında Kürtlerin yitik aşkını temsil eden Adule ve Derweş bir kere daha can bulmuş, Kürt aşkı yeniden filizlenmiş, Kürdistan’ın dört parçasında boy vermiştir. Yılın başından itibaren Kuzey ve Medya Savunma Alanlarında Türk Ordusunun tüm tekniğine karşı büyük bir azim ve taktikle savaşan özgürlük gerillasının gıdası kuşkusuz PKK’nin direniş ruhudur.   Bugün tüm dünya bu aşkı, direnişi dillendirip Kürdistan da yaşanan devrimi kendi devrimi gibi sahipleniyor. Yaşanan bu gelişmeler bir kere daha PKK’nin yalnızca Kürt ve Kürdistan partisi değil, tüm insanlığın, insanlık değerlerinin partisi olduğunu kanıtlamıştır.

Bizler yolumuzu Saraların, Hakilerin ve Delallerin ışığında aydınlatıyoruz. Onların takipçisi, yoldaşı ve kavgadaşı olma iddiamız her geçen gün daha büyük bir ivme kazanmaktadır. Özgür kadın ordusu olan YJA Star onların çizdiği yolda ilerlemekte ve her geçen gün daha da büyümektedir. Fedai yaşam felsefesini kendisine esas alan özgürlük savaşçıları her yerde ve her zaman Kürt halkının özgürlük onurunu korumaya ve bu uğurda canlarını vermeye hazırdırlar. Saralarla başlayan özgürlük yürüyüşü bugün Berçemler, Gülnazlar ve Medyalarla zafere doğru yol almaktadır.

YJA Star olarak bizler de kahraman şehitlerimizin çizdiği özgürlük yolunda ilerleyecek ve zafere ulaşana kadar da kesintisiz bir mücadele yürüteceğiz. Bir kere daha kahraman şehitlerimizin emaneti olan özgür ve onurlu yaşamı nesilden nesile taşırarak, bu amansız mücadeleyi sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz.

 

Yaşasın PKK’nin yaratıcısı Önder APO

Yaşasın özgür yaşamın garantisi PKK

Kahrolsun her türden erkek egemen ve faşist sistem

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI