Tüm direnen kadınların 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününü kutluyoruz

staraaciklama2

Kadınlara, Halkımıza ve Kamuoyuna!

Kadınların direniş bayramı olan 8 Martı, kadın savunma gücü YJA Star olarak mücadele coşkusu ve kararlılığıyla karşılamaktayız. Başta kadın özgürlük hareketimizin mimarı olan Önder Apo’nun 8 Martını kutluyoruz. Delal, Nalin, Berçem, Gülnaz, Aze, Helin yoldaşlar şahsında, kadın özgürlüğünü inşa etme temelinde korkusuzca mücadele etmiş ve duruşlarında özgür kadını sembolleştirmiş tüm devrim şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Onlar tüm yaşamları boyunca gösterdikleri mücadeleleriyle kadın ordulaşmamızın direniş gücünü somutlaştırdılar, mücadele keskinliğini belirlediler.  Önderliğimize, şehitlerimize ve özgürlük mücadelesi veren tüm kadınlara 8 Mart vesilesiyle vereceğimiz söz, Kürdistan’da filizlenen kadın özgürlüğünü tüm dünya kadınlarına ulaştırana kadar mücadeleyi yükseltmektir.

8 Martı, Afrin’de devam etmekte olan kızgın bir direniş sürecinde karşılamaktayız. Bu temelde 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününü başta Afrin direniş mevzilerinde ki YPJ güçlerine ve Afrin için direnen tüm kadınlara, analara kutlu olsun diyoruz. Yine Kürdistan, Ortadoğu ve dünyanın her yerinde özgürlük değerleri için direnen, mücadele eden, meydanlarda olan tüm  kadınların 8 Martını kutluyoruz.  ‘Çağın direnişi’ olarak somutlaşan Afrin direnişi sürecinde karşıladığımız 8 Mart, mücadeleyi daha da yükseltmenin,  kadınların direniş cephesini daha büyütmesinin vesilesi olacaktır. 

8 Mart, kapitalizmin sömürgeci zihniyetine karşı direnen ve haklarını isteyen kadınlara dayatılan katliamın tüm emekçi kadınların direniş kararlılığına dönüşmesidir. 8 Martta Amerika’da yakılan 129 kadının çığlığı, bugün, tüm dünya emekçi kadınlarına ulaşmış ve kadın direnişinin sembolü olmuştur.  Kapitalizm kadınları ezmek susturmak isterken, kadınlar o günden bu güne aralıksız mücadeleyi yükseltmişlerdir.  Bu gün ise dünya çapında kadınların özgürlük arayışları güçlenirken kadına dayatılan katliam, şiddet ve tecavüz kültürü kadınları kölelik statüsünde tutmak isteyen erkek egemenliğinin gerçek yüzüdür. Kapitalizmin bu saldırgan zihniyetine karşı kadın özgürlüğünü inşa etmek her günü 8 Martın direniş ruhuyla mücadele ile doldurmaktan geçmektedir. Aynı zamanda kadına yönelik bu saldırılara karşı özgürlüğü sağlamak öncelikle öz savunma örgütlülüğünü sağlamaktan geçmektedir.

 Bu gün Kürdistan’ın dört parçasında kadınlar kendilerinin ve toplumun özgürlüğü ve öz savunması temelinde örgütlenmiş ve mücadele etmektedir. Bu mücadele başta Ortadoğu kadınları olmak üzere tüm dünya kadınlarına ilham olmakta, kadınlar özgürlük saflarımızda buluşmaktadır. Mücadelemizin açığa çıkardığı direniş tüm kadınlara erkek egemenliğine karşı direnişi yükseltme gücü vermektedir. Kadınlar, özgürlüğün verdiği gücü gördükçe daha da özgürlük etrafında kenetlenmekte ve direniş kadınları birleşmektedir. Kapitalizmin dayattığı egemenlik ve baskı sistemi kadınlara ve topluma asimilasyon, sömürü, parçalanma ve sistemsizliği dayatırken, direniş onları birleştirmekte ve özgürlük etrafında kenetlemektedir.  Bu gün bunun somut örneği Afrin direnişidir. Nasıl ki 8 Martta yakılan kadınların çığlığı okyanusları aşarak tüm dünya kadınlarına ulaşmış ve direnişe dönüşmüşse, bu günde Afrin’de süren direniş tüm dünya kadınlarına ulaşmakta ve onları birleştirmektedir. Afrin direnişi göstermektedir ki direnen kadınlar özgürlük saflarını güçlendirdikçe özgürlük kadın emeği ve kadın eliyle inşa edilecektir.  

Bütün dünya Arin Mirkan öncülük ruhuyla Kobane direnişinin görkemine ve zaferine tanıklık etmiştir. Bu günde  Awesta Xabur’lar, Barin Kobaniler öncülüğünde Afrin’de  çağın direnişine tanıklık etmektedir.  Başta faşist Erdoğan olmak üzere egemen devletlerin çirkin ve kirli hesapları Kürdistan’ın her parçasında kadın öncülüğünde yükselen direnişle bozulmaktadır. Daiş barbarlığı nasıl yenildiyse Devletlerin barbarlığı da bu akibetten kurtulamayacaktır. Nitekim Afrin’de yükselen görkemli direnişi zaferle taçlandırma kararlılığı bu yılın 8 Mart ruhu ve mücadele tarzı olarak, tüm cephelerde, Kürdistan’ın dört  parçasında ve Kürt halkının, kadınlarının olduğu her yerde sürmektedir. 

8 Mart dünya emekçi kadınlar gününü tekrar Önderliğimize kadınlara ve halkımıza kutluyor ve YJA Star olarak, önümüzdeki mücadele sürecinin Delal, Nalin, Helin, Gülnaz, Berçem, Aze, Arin, Avesta ve Barinler çizgisinde özgürlük bayrağını tüm kadınlara taşırma kararlılığında olduğumuzu belirtiyoruz.  21. Yüzyılı kadın özgürlük çizgisi öncülüğünde kadınlar, halkımız ve insanlık değerleri adına kazanma kararlılığımızı belirtiyoruz. Özgür Önderlikle Özgür yaşamı gerçekleştirme temelinde gelişen zafer yürüyüşünde kadınların büyük özgürlük buluşmasını gerçekleştireceğiz. Kürt kızları, kadınları başta olmak üzere, tüm kadınları, mücadele saflarını büyütmeye ve özgürlük onuruna ortak olmaya çağırıyoruz. Bir kez daha tüm direnen kadınların 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününü kutluyoruz. Özgürlük direnen kadınların emeğiyle yaratılacaktır! 

  6 Mart 2018  

  YJA STAR  Merkez Karargah Komutanlığı