15 Ağustos Özgürlük Ruhunun Zafer Ruhu ile Bütünleşmesidir

15tebaxaciklama site

Halkımıza ve kamuoyuna!

Milyonların özgür yaşam umudunu yeniden yaratan, direniş mücadelesini büyük bir diriliş mücadelesine dönüştüren 15 Ağustos Diriliş Hamlemizin 33. yıldönümünde efsanevi komutanımız Egîd yoldaş şahsında tüm devrim mücadelesi şehitlerini sevgi ve minnetle anıyor, anıları önünde saygı ile eğiliyoruz. Mücadelemizin yeni yıldönümünü başta halkların özgürlük önderi olan Rebêr Apo'ya, halklarımıza ve özgürlük mücadelesi veren herkese kutluyoruz.

Kürtler adına adeta tarihin gidişatını değiştiren 15 Ağustos Atılımı, halklarda umut, sevinç, inanç ve cesaret duygusunu yaratırken, düşmanda müthiş bir korku ve endişe yaratmıştır.  Kimsenin adını bile dile getirmeye cesaret edemediği bir ülkenin özgürlük savaşının startı olan 15 Ağustos aynı zamanda bir intikam hareketinin de startı olmuştur. Yüzyıllar boyunca egemenler tarafından işgal edilen bir ülkenin, ezilen ve sömürülen bir halkın intikam hareketine dönüşmüştür. Komutan Egîd öncülüğünde başlayan savaş kendisini zafere kilitleyen bir savaş gerçekliğine dönüşmüştür. Halkımıza bağımsız bir iradeyi kazandıran bu hamle bir anlamda öz savunma savaşının da nasıl olması gerektiğini en somut şekilde ortaya koymuş, her geçen gün kendisini savunmayı en temel ilke haline getiren Kürt halkı, egemenlere karşı savaş yürüten tüm halkların öncüsü olmayı başarmıştır.

80'li yıllarda faşist Türk yönetiminin halklara ve ezilen tüm kesimlere yaşattığı zulüm, işkence, baskı ve vahşet hala insan hafızasında derin bir iz bırakmıştır. Buna karşı PKK'nin öncü kadrolarının Amed Zindanı'nda geliştirdiği direniş insanlığın zihninde ve yüreğinde yeni ve özgür yaşama dair inanç yaratmıştır. 15 Ağustos Atılımı bu anlamda direnişi dirilişe evrilten tarihi bir atılımdır. 15 Ağustos Özgürlük ruhunun zafer ruhu ile bütünleşmesidir. 15 Ağustos ruhu bugün de kendisini Kürdistan'ın her yerinde yaşatmaktadır. Rojava'da, Başur'da, Şengal'de DAIŞ gibi vahşi bir çete örgütünü yerle bir eden, Rojhilat'ta gerici İran rejimine karşı mücadele yürüten, Bakur'da faşizmin en katmerleşmiş halini uygulayan, vahşette ve barbarlıkta sınır tanımayan AKP-Erdoğan çete hükümetine karşı büyük savaş veren ruh Egîdleşen özgür insan ruhudur. Cîzre direnişinde Mehmet Tunçlarla, Sur direnişinde Çiyager ve Nucanlarla, Rojava'da Destînalar ve Ebu Leylalarla, özgürlük dağlarında Nalînler, Doza Welatlar, Nujînler, Zinarînler, Jîndalarla yeniden ruh bulmuştur.

Kendisini bir yaşam felsefesi, yaşam gerçekliği haline getiren bu özgürlük ve diriliş ruhunun bugün her yerde, her alanda yaşam bulması gerekir. Bunun için de kendisini faşizme, zulme ve vahşete karşı gören ve demokratik - özgür bir yaşama inan herkesin bir arada mücadele vermesi gerekir. Omuz omuza, yürek yüreğe verilen her mücadele faşizmi yerle bir edecek, demokratik ve özgür yaşamı bir gerçeklik haline getirecektir. Kürdistan'da demokratik özerkliğin ilk adımı, ilk hamlesi olan 15 Ağustos Hamlesi, Türkiye ve Ortadoğu'da da özgür, demokratik ve ortak, konfederal yaşamın ilk hamlesi ve adımıdır. Bunu büyütmek, nihai bir gerçeklik haline getirmek mümkündür.  Kadınların, gençlerin, ezilen kesimlerin, demokrasi talebinde bulunanların bir araya gelmesi ve ortaklaşmasıyla açığa çıkan sinerji karşısında hiçbir diktatör rejim ayakta kalamaz. Yıkılmaya ve yok olmaya mahkumdur. Yeter ki bir olalım, birlikte olalım. Bu anlamda herkesi Egîdlerin ruhuyla mücadele etmeye çağırıyoruz.

YJA Star olarak, Önderliğimizin yarattığı özgür yaşam felsefesiyle, Egîd yoldaşın savaş ruhuyla mücadele yürütmeye devam edeceğiz. Nasıl ki görkemli Amed Zindan direnişi 15 Ağustos'ta intikam hamlesine dönüşmüş ve Kürt halkının düşmanlarıyla tarihi bir hesaplaşmasına dönüşmüşse, İmralı direnişi etrafında büyüyen direnişimiz de Kürt halkının demokratik ve özgür yaşam inşasının zaferi ile sonuçlanacaktır. YJA Star olarak Nalîn Muş yoldaşın duruşunu kedimizde yaratarak Egîdlerin, Helînlerin, Zinarînlerin, Dozaların, Nujînlerin, Jîndaların yoldaşı olduğumuzu ve onların bizlere devrettiği bayrağı zafere taşıyacağımızın sözünü yineliyorken; büyük diriliş ve özgürlük hamlemiz olan 15 Ağustos Atılımını bir kere daha Önderliğimize, tüm halkımıza, demokratik insanlığa ve Ortadoğu coğrafyasında yaşayan halklara kutluyoruz.

Yaşasın Diriliş Hamlemizin Öncüsü Rêber Apo!

Yaşasın onurlu halkların özgürlük ve direniş bayramı 15 Ağustos!

Yaşasın zaferin garantisi olan gerilla ordumuz!

Kahrolsun her türden faşizm! 

13.08.2017

YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı