Kato Jirka’da Şehit Düşen Nudem ve Hevi Yoldaşlarımızı Saygı İle Anıyoruz

yjastar resim

Halkımıza ve Kamuoyuna!

Türk Devleti, mücadelemizi darbelemek için tüm sahalarımıza aralıksız operasyonlar sürdürmekte, buna karşı gerilla güçlerimiz büyük bir direniş sergilemekte ve TC ordusuna ağır darbeler vurmaktadır. Kato Jirka alanında yürütülen operasyona karşı güçlerimiz büyük bir direniş göstermiştir. Kato Jirka operasyonunda 22-28 Nisan tarihleri arasında Nudem Maraş (Türkan Yüksel) ve Hevi Sorxwin (Şükran Kaçar) yoldaşlarımız şehit düşmüşlerdir. Her iki yoldaşımızı saygıyla anıyor ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Her iki yoldaş şahsında tüm devrim şehitlerimize, özgürlük mücadelemizi zafere taşıyana kadar mücadeleyi yükseltme sözümüzü yineliyoruz.

Nudem, yoldaş Maraş’ın Elbistan ilçesinde Alevi, demokrat ve yurtsever bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Alevi olmasından kaynaklı devletin ayrımcı ve şiddet yüklü yüzü ile erken yaşta yüzleşir. Sömürgeci, soykırımcı Türk devletinin bu katliamcı gerçeğini Maraş katliamında görür ve yaşar. Nudem yoldaşın annesi,1995 yılında İstanbul, Gazi mahallesinde gerçekleşen katliamda katledilir. Nudem arkadaş tüm yaşamı boyunca devletin ayrımcı, baskıcı, katliamcı, soykırımcı ve cinsiyetçi saldırılarına tanık olmuştur. Buna karşın erken yaşlarda soykırımcı ve cinsiyetçi devlet gerçeğine karşı devrimci bir duruş belirlemiş ve mücadele içerisinde zaman kaybetmeksizin yerini almıştır.

Faşizme ve soykırımcılığa karşı bilinçli bir mücadelenin öncüsü olan Nudem yoldaş, aynı zamanda kadın özgürlük çalışmalarında da öncü düzeyinde yerini alarak aktif bir biçimde cinsiyetçiliğe karşı mücadele yürütmüştür. Bu anlamda uzun yıllar toplumsal ve siyasal çalışmalarda halkın içinde etkili ve öncü düzeyde rol üstlenmiştir.  Ancak uzun bir sürenin ardından yürüttüğü bu mücadeleyi ve üstlendiği görevleri yeterli görmeyerek, mücadelesini gerilla saflarında yürütmeye karar vermiştir. Gerillada Medya Savunma Alanlarında

bir dönem kaldıktan sonra, bunu da yeterli görmeyerek Botan yürüyüşüne geçmiştir. Nudem yoldaşın bu yürüyüşü, Kürdistan şehirlerinin dağlara, dağların şehirlere yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, özgür Kürdistan ve özgür kadın hakikatinin O’nun şahsında şehirlerden dağlara, dağlardan şehirlere köprü olmasıdır.

Nudem arkadaş partiye katıldığı andan şehit düştüğü zamana kadar, Önderlik paradigması ve kadın özgürlük çizgisinde çok önemli bir derinleşme sağlamıştır. Kişilik olarak duruşu, katılım biçimi, mücadele biçimi bir çizgidir. Sade, mütevazi, yoldaşça ve bilge kişiliği ile PKK ve PAJK militanlığında örnek bir katılımın sahibi olmuştur. Mücadele yaşamı boyunca edindiği düşünsel, ideolojik, siyasal, örgütsel, askeri birikimi yaşama yansıtma biçimi ile yoldaşlarının büyük sevgi ve saygısını kazanmıştır.

Hevi yoldaşımız özgürlük mücadelesine gönülden bağlı mücadele azmi güçlü bir yoldaşımızdır. Mücadele içinde hep ön saflarda olmayı esas almış, bu temelde Kuzey'e Botan sahasına yürüyüşünü gerçekleştirmiştir. Botan sahasında en aktif bir katılımla üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmiştir. Moralli, inisiyatifli, pratikçi duruşunun yanında yoldaşlık ilişkilerinde sıcak ve içten duruşuyla yoldaşlar tarafından sevilen bir yoldaşımızdır.

 Nudem ve Hevi yoldaşlarımızın şehadeti, faşizme karşı mücadele azim ve kararlılığımızı daha da artırmıştır. 21. Yüzyılda faşizmin, soykırım politikalarının zayıfladıkça saldırganlaştığı bu çağda, Nudem ve Hevi yoldaşların çizgisine sahip çıkarak yürümek, mücadele etmek ve mutlaka zaferi kazanmak, yoldaşlık sözümüzdür. Mücadelemizi daha da büyütüp Özgür Kürdistan ve Özgür Kadın sistemini mutlaka inşa edeceğiz, AKP ve MHP faşizmini hak ettikleri yenilgiye mahkum edeceğiz, Nudem ve Hevi yoldaşlar şahsında tüm devrim şehitlerimize sözümüz budur.

11 Temmuz 2017

YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı