Zîlan'ın izinde özgürleşen kadın özgürleşen ülke ve yaşamdır

otuz haziran mesaji1

Basına ve Kamuoyuna!

Halkımız ve tüm insanlık için özgürlüğün vazgeçilmez bir gerçeklik olduğunu kanıtlayan; bu özgürlüğün hakikate dönüşmesi için kendisini büyük bir eyleme ve anlamlı bir yaşama adayan Zîlan yoldaşı şahadetinin 21. yıldönümünde saygı ve minnet ile anıyoruz. Zîlan yoldaşın ardılı olan ve Haziran ayında şahadete ulaşan Sema Yüce, Gulan (Filiz Yerlikaya), Dîcle Afrîn, Sılav Koçer, Zîlan Pepule ve tüm özgürlük neferi şehitlerimizin izinde yürüyerek zaferi gerçekleştireceğimizin sözünü veriyoruz.

1996 yılı düşmanın tüm gücü ile kendisini PKK’yi imha ve tasfiye etmek için seferber ettiği, bu amaçla da öncelikle Önderliğimizi hedef aldığı ve uluslararası komplonun startının verildiği bir tarihtir. “Ya bitireceğiz, ya bitireceğiz” sözleriyle her gün medyada özel savaş yürütülüyor; insanlar köylerinden, evlerinden alınarak katlediliyor, halka akıl almaz işkenceler yapılıyordu. Sezgi ve akıl gücü ile gelen bu tehlikenin Önderliğimiz şahsında kadınları, halkları ve tüm insanlığı hedeflediğini bilince çıkartan ve bunun gereklerini en mükemmel şekilde yerine getiren Zîlan yoldaş olmuştur.

Bugün de AKP – Saray Çetesi 90’lı yılları aşan bir şekilde Önderliğimiz şahsında halkımıza, özgürlük hareketimize, insanlığın yarattığı tüm değerlere saldırmaktadır. Oysaki bugün bölge ve dünyadaki siyasi ve askeri gelişmeleri belirleyen en temel güç Önder Apo'dur. Bunu bilen faşist devlet erkleri tüm gücünü seferber ederek saldırmaktadır. Hiçbir dönemde uygulanmadığı kadar özel savaş uygulamalarına yönelmekte, insanların beyin ve yüreklerinde algı operasyonu yapmaya çalışmaktadır. “Nisan’da bitecek, Mayıs başı bitecek, bitti bitecek” diyerek her gün insanların, kamuoyunun algısına saldırmaktadır. Oysaki biten, bitecek olan AKP – Faşist rejimin kendisidir. Kürt Özgürlük Hareketi bugün Rojava’da, Bakur’da, Rojhilat’ta ve Başur’da ve en önemlisi Ortadoğu’da önemli bir güç haline gelmiş ve gün be gün büyüyerek ilerlemektedir. Türk Devleti ise yaptığı yanlış politikalar ve uygulamalarla hareketimiz karşısında büyük bir güç kaybetmektedir.

Faşist AKP - Çete devletinin kaybedişindeki en temel faktörlerden birisi de Zîlan yoldaşın ardılı olarak savaşan ve kendisini özgürlüğe adayan binlerce savaşçısıyla YJA Star gücüdür. YJA Star gerillalarımız yarattıkları direniş ruhuyla, şehitleriyle, düşmana vurdukları darbeyle Zîlan ruhunun yaşamsallığının göstergesi olmuşlardır. Özellikle Hareketimizin son dönemde başlattığı Şehit Bedran - Şehit Nalin Muş Devrimci Hamlesi'nde YJA Star güçlerimizin gösterdiği performans ve haziran ayında gelişen eylemsellikler haziran ayına yani Zîlanlaşma ruhuna denk gelen eylemselliklerdir. YJA Star olarak bu eylemleri süreklilik haline getirecek ve kesin zaferi yaratana dek savaşmayı sürdüreceğiz. Bu anlamda yalnızca gerilla açısından değil tüm devrim güçleri açısından Zîlan duruşunu ve çağrısını doğru anlamak ve bunu yaşamın her alanında esas almak kazandırır diyoruz. Demokratik inşa ve özgür yaşam ancak Zîlan tarzında gerçekleşen yaşam ve savaş tarzıyla bir hakikate dönüşür.

30 Haziran eylemi  Zîlan yoldaşın özgür yaşama çağrısıdır. Ve bu çağrı binlerce gerillanın, milyonlarca kadının, halkımızın ve tüm ezilenlerin ortak sesi ve direniş tutumuna dönüşmektedir.  Bu tutum Önderliğimizle özgür yaşam, Kürdistan'da demokratik özerklik, Orta doğu'da demokratik konfederalizm olarak vücut bulan bir mücadele olarak yükselmektedir. Bu anlamda demokratik modernite güçlerine çok büyük görevler düşmektedir. Nasıl ki Zilan yoldaş eylemselliği ile özgür yaşamın bir hakikat olduğunu kanıtladıysa, bizler de askeri, siyasi ve yaşamsal tüm alanlarda yaratacağımız eylemselliklerle özgür yaşamı daimi kılmalıyız. Bu anlamda tüm halkımıza, özellikle de özgürlüğe gönül vermiş kadınlara büyük görevler düşmektedir. Gün kadınların ve halkların düşmanı olan bu komplocu sistem ve kapitalist modernite sistemiyle hesaplaşmada ve başarıya ulaşmada en güçlü ve avantajlı olunan bir dönemdir. Özgürlük ve demokrasi diyen herkesin bu mücadelenin başarısına ortak olması için omuz vermesi gereken tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm kadınları bu kutsal direnişin heyecan, coşku ve onuruna ortak olmaya çağırıyoruz.  

Zilan yoldaşın anlamlı ve kutsal yaşam eyleminin yıldönümünde tüm devrim şehitlerimizi bir kere daha saygı ve minnet ile anıyor; mücadele gerçekliğini zafere ulaştırma sözümüzü yineliyoruz.

-  Yaşasın Zilan'ın yarattığı özgür yaşam hakikati

- Yaşasın özgür yaşam şehitleri

29.06.2017

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI