Nalin ve Helin Yoldaşlar İntikam Sözümüzdür

gerilayenjin109

Yurtsever Halkımıza ve Kamuoyuna !

Gerilla gücümüzün yürüttüğü savaş karşısında iradesi kırılmış olan TC ordusu ancak tekniğe dayalı hava saldırılarına yoğunluk vererek kendini güçlü kılmaya çalışmaktadır. Bu temelde medya savunma alanlarına yoğun hava saldırısı düzenlemektedir. 26-27-28 Nisan tarihleri arasında Medya savunma alanlarımıza yönelik yapılan yoğun bombardımanlar sonucunda YJA Star Askeri Konsey üyemiz olan Nalin Muş ve Helin Dersim yoldaşlar şehit düşmüştür. Nalin ve Helin yoldaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine baş sağlığı diliyoruz ve anılarına intikam sözü temelinde bağlı kalacağımızı belirtiyoruz.

Uzun süre mücadale saflarımızda olan ve öncü komuta düzeyinde rol oynayan Helin ve Nalin Yoldaşlar kadın ordulaşmamızın özgürlük düzeyinin somutlaştığı yoldaşlardır. Onların anılarına bağlılık temelinde tüm şehit yoldaşlarımıza mücadeleyi özgürlüğü kesinleştirene kadar yükselteceğimizin sözünü bir kez daha yineliyoruz.

Nalin Muş yoldaşımız 90’lı yıllarda genç yaşta partiye katılmış ve dolu dolu bir mücadeleyi hayatına sığdırmış bir yoldaşımızdır. Kadın ordulaşmasının ilk bölüklerinden Erzurum sahasında oluşan bölükte yer almıştır. Mücadele hayatı kadın ordulaşma tarihimizle özdeş olan yoldaşlarımızdan biridir.  Nasıl ki kadın ordulaşmamız gün be gün büyüyüp mevzilenmesi güçlenmişse, buna paralel olarak Nalin yoldaşımızda kendi şahsında özgürlük duruşunu öncü bir kadın komutanı olarak somutlaştırmıştır.  Kadın ordulaşmamız açısından büyük bir birikimi ifade etmektedir, mücadelesiyle öncü bir komuta duruşun sembolü olmuştur. Nalin yoldaşımız mücadele yaşamı boyunca hep mücadelenin ön cephelerinde yer almış, en zorlu alanlarda kalmış, bulunduğu tüm çalışma sahalarında öncü düzeyde aktif ve belirleyici bir katılım göstermiştir.  25 yıllık mücadele yaşamı büyük bir emek, özveri ve fedakarlıkla doludur. Erzurum, Dersim ve Medya savunma alanlarında komuta düzeyinde çalışma yürütmüştür.

Nalin yoldaş askeri birikim ve tecrübesinin yanında özgürlük ölçülerini kendi şahsında somutlaştırmış bir yoldaşımızdır. Son olarak YJA Star Askeri Konsey üyesi olarak çalışma yürüten Nalin yoldaş, dönem dönem kadın hareketinin farklı alanlarında sorumluluk üstenmiştir. Yine kadın hareketinin merkezi çalışmalarında yer alarak öncülük düzeyinde rol oynamıştır.  Kadın özgürlük partisi PAJK Yürütme Konseyinde yer almış ve kadın partileşmesinin oturtulması temelinde öncülük görevlerini yürütmüştür. Nalin yoldaşımız şahsında oturttuğu özgür kadın duruşuyla tüm yoldaşlarca örnek alınan, tüm yoldaşların yüreğinde yer etmiş bir yoldaşımızdır. Uzun yıllar yönetici ve komuta olarak öncülük yapan Nalin yoldaş, yoldaşlık ilişkilerinde içten, samimi, inceliki ve sıcak bir duruşla tüm yoldaşlarını kapsamayı bilmiş ve tecrübelerini paylaşmıştır. Örgütsel birikimiyle bulunduğu ortamda ağırlığını hissettiren Nalin yoldaş, diğer taraftan doğallığı, içtenliği ve espirili yanlarıyla PKK özünü, kadın özgürlüğü temelinde ilkeli duruşunu kendi yaşamının her anında somutlaştırmıştır. 

Helin Dersim yoldaşımız Dersim’in doğal ve asi özünü kendi kişiliğinde somutlaştırmış bir yoldaşımızdır. Dersimin tarihsel özünü kendi kişiliğinde yaşatan ve Dersime dayatılan katliamın intikamını alma inancı ve ruhuyla mücadele görevlerine en aktif düzeyde katılım göstermiştir. Helin yoldaş deyince ilk akla gelen kadın inceliğidir. Yaşamda herkese ve her şeye sıcak bir ilgi ve merakla yaklaşan Helin yoldaşımız insan ve doğa sevgisi deryasıdır. Helin yoldaş demek sevgi deryası demektir. Alevi toplumunun hümanist yanı Onda kadın inceliğiyle bütünleşmiştir. PKK’nin evrensel ve direngen karakteriyle bu özünü daha da pekiştiren Helin yoldaş PKK ve PAJK özgür kadın duruşunu kendi şahsında somutlaştırmıştır.

1997 yılında özgürlük saflarımıza katılmış olan Helin yoldaşımız emeği ile kendini yaratmış ve tüm yoldaşların gönlünde sade ve özlü duruşuyla yer etmiş bir yoldaşımızdır. YJA Star Askeri Konsey üyesi olan Helin yoldaşımız sürekli ön saflarda yer almayı istemiş, kaldığı tüm alanlarda emek, fedakarlık ve incelikli katılımıyla öncülük yapmıştır. Bir süre Önderlik sahasında kalan Helin yoldaş, Önderlikten öğrendiklerini yaşamının her anında yoldaşlarıyla paylaşmıştır. Helin yoldaşımız,  kadın özgürlük partisi PAJK’ın yürütme konseyinde yer almış ve kadın özgürlük çalışmalarına aktif katılmıştır. Yine kadın hareketinin merkezi çalışmalarında yer alarak öncülük rolü oynamıştır. İdeolojik bilinç olarak kendini eğitmiş ve birikim sahibi olan Helin yoldaş, birikimini yoldaşlarına aktarmayı bir devrimci görev olarak bilmiş ve akademik çalışmalara aktif katılım göstermiştir.  Doğaya aşık, insan sevgisiyle dolu Helin yoldaş, iyi bir edebiyatçıdır aynı zamanda. Gördüğü her yeri tarihiyle bugünüyle merak eden ve araştıran, tanık olduğu her şeyi derinlemesine hisseden Helin yoldaş, karşısına çıkan doğayı, insanları olayları yazarak tarihe mal etmekten zevk almıştır. 

Nalin ve Helin yoldaşlar şahsında bir kez daha tüm devrim şehitlerine intikam sözümüzü yineliyoruz. Onların emekleriyle bugünlere gelen özgürlük hareketimizi zafere taşıyana dek mücadelemiz amansız sürecektir. Onların bir ömre sığdırdıkları direniş ve mücadele tarzı mücadelemize ışık olacaktır.

12.05.2017

 YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı