2016 yılı YJA Star eylem bilançosu

yjastar resim

Yurtsever Halkımıza ve Kamuoyuna!

Özgürlük Hareketi olarak 2016 yılını direniş ve mücadele ruhu ile karşıladık. Yaklaşık 40 yıllık bir süredir özgürlük mücadelesi yürütmekteyiz. Bu 40 yıllık sürenin her yılının bizim için ayrı bir önemi ve anlamı vardır ve hepsi bizim için birer mücadele ve direniş yılıdır. Ancak tarihimizde bazı yıllar vardır ki diğerlerinden farklıdırlar. 2016 yılı da Özgürlük Mücadelemiz açısından öyle bir yılı ifade etmektedir.

Şüphesiz ki günümüzde yalnızca Kürdistan’da değil, bütün Ortadoğu’da 3. Dünya savaşı yaşanmaktadır. En son Musul ve Raqqa’da yürütülen savaştan da anlaşıldığı gibi sadece DAİŞ’e karşı yürütülen bir savaş değildir. Uluslararası güçler ile ulus-devlet güçleri arasında yürütülen bir savaştır. Aynı zamanda bir dizayn savaşıdır. Bu savaş en fazla Kürdistan’da yaşanmaktadır. Kürdistan’ın bütün parçalarında; Rojava’da YPJ ve YPG öncülüğünde, Şengal’de YJŞ, YJA Star ve HPG öncülüğünde, Bakur’da büyük bir direniş ruhuyla 2016 yılı karşılandı. Kürt halkının çözüm için, halkların özgürlüğü için ve eşit bir yaşam için başarı anahtarı olduğu artık iyice açığa çıkmıştır.  

YJA Star gerillaları olarak 2016 yılında tarihi bir savaş içerisine girdik. Bugün yürütülen savaş sadece Bakurê Kürdistan’ı ve onun dağlarını değil, bütün Kürdistan parçalarını ilgilendirmektedir. Bu süreçte büyük tehlikeler olduğu gibi büyük imkanlar da önümüzde durmaktadır. Biz kadın hareketi ve YJA Star güçleri olarak devrimci halk savaşı çizgisi kapsamında, gerilla öncülüğünde tarzda ve taktikte, yine şehir direnişlerinde büyük bir yenilenmeyi ve direnişi sergiledik. Bu direniş bugün bütün alanlarımızda devam etmektedir.  

Özgürlük gerillalarımız 2016 yılı içerisinde Erdoğan ve çetelerinin konseptini boşa çıkaran ve onlara büyük darbe vuran bir tarz ve taktiği açığa çıkarmışlardır. Bugünden itibaren bu mücadele ve direniş daha da çetin bir şekilde devam edecektir. Şüphesiz ki Erdoğan’ın ve çetelerinin gerçek yüzlerini açığa çıkaran ve onların bütün planlarını boşa çıkaran YJA Star ve HPG gerillalarımızdır. İyi bilinmektedir ki yıl içerisinde komuta düzeyinde birçok arkadaşımız, mücadeleleri ve direnişleri ile bu konsepti boşa çıkarmışlardır. 2016 yılında yürütülen savaş diğer yıllarda yürütülen savaşa benzememektedir. Bu savaşta gerilla tarzında derin bir profesyonellik ön plana çıkmıştır. Bizim ortaya çıkardığımız gelişmeler ile Türk ordusu yenilgiye uğramıştır ve bu yenilgilerinin nedeni YJA Star ve HPG gerillalarıdır.

2016 yılının genelinde eşsiz bir mücadele ve direniş yürütüldü. Şüphesiz ki bu direniş ve mücadele ruhunun öncülüğünü YJA Star gerillaları yapmıştır. AKP çeteleri savaş kuralları ve ahlakına aykırı davranmış ve hiçbir zaman amaçlarına ulaşamamışlardır. Bu da YJA Star gerillalarının özgür bir yaşam uğruna yaşadıklarının kanıtıdır. Biz YJA Star gerillaları olarak özgür bir yaşam yaratma iddiasındayız. Özellikle şehitlerimize ve yurtsever halkımıza verdiğimiz sözün gereği olarak her zaman hakikatin izinde olacağız.  

YJA Star güçlerimiz sabotaj, suikast, ağır silah ve operasyon gibi taktikler ile AKP çetelerine karşı aktif bir savaş yürütmüşlerdir. Ayrıca HPG güçleri içerisinde öncülük eden kadın gerillalarımız da bir çok özgün eylem düzenlemişlerdir.

Bundan dolayı 2016 yılında YJA Star güçlerinin yaptığı eylemlerin bilançosunu halkımızla ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

-        Özgürlük Hareketi’mizin direniş seviyesi 2016 yılında zirveye çıkmıştır. Özellikle Kürdistan’da PKK felsefesiyle öncülük sahibi olan Kadın Hareketi, bütün Kürdistan ve Dünya kadınları için özgürlük umudu olmuştur. Bundan dolayı da saflarımızda olan kadın katılımı en üst seviyeye çıkmıştır.

-        2016 yılı içerisinde YJA Star gerillalarımız 115 özgün eylem gerçekleştirmişlerdir.  

-        YJA Star özgün eylemlerinde öldürülen AKP çetelerinin sayısı 160 tır.  

-        Mücadelemiz ve direnişimiz, şehit yoldaşlarımız sayesinde en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu kahraman yoldaşlarımız, halkı ve değerleri için, özgür yaşam için kanlarının son damlalarına kadar tereddüt yaşamadan sömürgeciliğe ve soykırıma karşı mücadele ve direniş yürütmüşlerdir. 2016 yılında bu direniş ruhuyla 118 yoldaşımız şehadet mertebesine ulaşmıştır.  

31 Aralık 2016

YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı