Agitleşen Özgürlük Mücadelemiz Her Dönemde Kazanan Olmuştur

15tebaxaciklama site

Yurtsever Halkımıza ve Kamuoyuna!

Kürt halkının binlerce yıllık direniş kültürünü dirilişe dönüştüren 15 Ağustos Hamlesi’nin öncü komutanı Agit yoldaş şahsında tüm devrim şehitlerini saygı ile anarken, Direniş Bayramımızın 32. yıldönümünü başta özgür yaşam yaratıcısı olan Rêber Apo’ya, yurtsever halkımıza ve Kürdistan’ın dört bir yanında Agitlerin yolunda ilerleyerek savaşan ve mücadele yürüten yoldaşlarımıza kutluyoruz.

Türk faşist devlet yapılanmasının pervasız yönelimlerinin arttığı, Kürt halkının ağır baskı ve imhaya maruz kaldığı bir dönemde, tüm baskılara, zulme, imhaya ve köleliğe sıkılan ilk kurşun olarak bilinen 15 Ağustos Hamlesi Önderliğimizin geliştirdiği devrimci özgürlük hamlelerinin en somut hale dönüşmesi ve pratikleşmesi anlamına gelmektedir. Böylesi bir dönemde açığa çıkan bu tarihsel adım, her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam etmektedir. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, işçisinde emekçisine, Türk’ünden Kürt’üne kadar tüm kesimlerin kendisini içinde bulduğu büyük bir özgürlük hareketine dönüşmüştür. Bu anlamda Ortadoğu halklarının umudu, yaşam nefesi haline gelen bir özgürlük hamlesi olmuştur.

15 Ağustos Hamlesi’nin açığa çıkmasına neden olan koşullar, halklar için tehdit olan diktatör, faşist rejim bugün de kendisini daha tehlikeli bir şekilde göstermektedir. Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz Darbe girişimi bu güne kadar gerçekleştirilen darbelerden çok daha farklı bir hal almış, AKP-Saray Hükümeti bu girişimi kendisine gerekçe yaparak yeni formülle siyasi bir darbe girişimine dönüştürmüştür. Bu hamle ile tüm demokratik kesimler bertaraf edilmeye çalışılmakta, faşist, tekçi – darbeci bir rejime doğru adım adım ilerlenmektedir. Bu tehdit ve tehlike en çok da Önderliğimiz ve halkımız üzerinden geliştirilmek istenmektedir. Kürt halkı ve savaşçıları için ölüm – kalım meselesi olan Önderliğimizin yaşamı ve özgürlüğü bizler için en temel savaş gerekçesidir. 15 Ağustos Diriliş Hamlesi büyüyerek bugün Kürdistan’da Demokratik özerklik ve özgür yaşamı inşa hamlesine dönüşmüştür.  Nasıl ki 15 Ağustos Hamlesi ile tüm darbecileri yerle yeksan ettiysek, bugün de bizleri, halkımızı tehdit etmeye çalışan güçleri aynı ruh ile bertaraf edeceğiz. Çünkü Agit arkadaşın mücadele ruhu kendisini bugün Kürdistan’ın dört parçasında yeniden var etmektedir. Artık her bir Kürt çocuğu, kadını, genci, erkeği kendisini bu ruh ve felsefe ile büyütmekte, düşmana karşı bu çizgide mücadele yürütmektedir. Bu gücün yenemeyeceği düşman, aşamayacağı engel yoktur; Agitlerden Berîtanlara, Nudalardan, Rojînlere, Arînlerden Nucanlara, Rozalara Agitleşen özgürlük mücadelemiz her dönem kazanan olmuştur.

Özgürlük mücadelemizin gelmiş olduğu bu tarihsel aşmada da YJA Star gerillaları olarak tartışmasız bir şekilde Önder Apo’nun çizmiş olduğu yaşam felsefesi ile Agit yoldaşın ardılı olarak savaşacak, Önderliğimizin ve halkımızın özgürlüğü için kendimizi fedai çizgide donatacak ve nihai zaferi gerçekleştireceğiz.  Bu temelde halkımızı özgür yaşam mücadelesini yükseltmeye, tüm Kürt gençlerini ise Agitleşen ruh ile Önder Apo etrafında ateşten çember oluşturmaya davet ediyoruz.

 

Yaşasın Diriliş Hamlemizin yaratıcısı Rêber Apo

Yaşasın Agitleşen özgürlük mücadelemiz

Kahrolsun her türden gericilik ve faşizm

 

YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı

13.08.2016