Zîlan Tarzı İle Savaşa Ve Yeniden İnşaya Yüklenelim Özgür Önderlikle Özgür Yaşamı Kesinleştirelim

haziran ayi sehitleri site

Bizlere özgür ve onurlu bir yaşamı miras bırakan Zîlan yoldaşı şahadetinin yirminci yıldönümünde saygı ve minnet ile anıyoruz. Zîlan yoldaşın zafer ruhunu kendilerine esas alan haziran şehitlerimiz Sema Yüce, Fikri Baygeldi, Zilan Pepule,Gulan yoldaşlar ve yine hamle şehitlerimiz, Dorşîn, Rojînda, Viyan, Eylem, Doğa, Zinar, Bahoz, Welat, Şiyar yoldaşlar şahsında tüm devrim şehitlerinin anısı önünde saygı ile eğiliyoruz.

30 Haziran 1996 yılında Zîlan yoldaş tarafından gerçekleştirilen o görkemli eylemin üzerinden tam yirmi yıl geçti. Bu yirmi yıl içerisinde Zîlan yoldaş ve eylemi yalnızca tarihe atılan bir imza olarak kalmadı. Zîlan yoldaşın tarzı mücadelemizde bir düzey ve bir dönüm noktası olurken, özgür yaşamın da yaratıcısı olmuştur. Bu yüzden de her gün her an çoğalan ve derinleşen bir ruh olarak aramızda bulunmaktadır. Bu temelde büyük ve anlamlı bir yaşamın sahibidir.
Zîlan yoldaş yok edilmiş, parçalanmış, tarihsiz bırakılmış ve en önemlisi de ruhu, bedeni, kimliği, değerleri, benliği talan edilmiş, kadın gerçekliğini ve Kürt hak gerçekliğini görmüştür. Görmekle yetinmemiş, bu gerçekliği büyük anlamaya çalışmıştır. Özgür kadın ve Özgür Kürtlük değerlerini yükseltme sorumluluğunu eylemsel kararlılıkla buluşturmuştur. Önderliğimize imha amaçlı yönelen güçlere karşı geliştirdiği eylemle tasfiye politikalarını ve saldırılarını boşa çıkarmak kadar özgürlüğü Önderlikle kazanmanın iradesi, duruşu ve eylemi olmuştur.
Zîlan yoldaşın eylemi,“Kürt sorunu yoktur derseniz, yoktur” diyen anlayışlara karşı Kürt’ün varlığının kanıtı olmuş, işbirlikçi zihniyetleri yerle bir etmiştir. Zîlan yoldaş bu eylemiyle Önderlikte varolan hakikati ahlaki politik topluma taşırmanın köprüsü olmuştur.
Zîlan arkadaşın eylemi Kadın Özgürlük Hareketimizin tarihinde de önemli bir dönüm noktasıdır. Zîlan çıkışı, kadın ordulaşmamızda büyük hamlesel bir sürecin başlamasına temel oluşturdu. Zîlan tarzı teslimiyete, ihanete, işbirlikçiliğe meydan okuyan Bêrîtan’ın tarzını zaferle taçlandıran bir tarzdır. Bundan dolayı bugün Kürdistan’ın dört bir yanında ordulaşan Kürt kadını kendisine Zîlan tarzını esas almakta, bu tarz ile düşmanın üzerine yürümektedir. Tıpkı Kobanê’de Rewan, Arîn gibi, Şengal’de Armanc, Başûr’da Avesta, Rojhilat’ta Şirin, Bakur’da Ronahî gibi. Kürdistan’ın dört parçasında ordulaşan ve fedaileşen Kürt savaşçılarının her biri Zîlan yoldaşın emir erleridir.
Kürdistan’da halkımızın demokratik Özerklik iradesinin direnişi olan Cizre, Sur, Silopi, Nusaybin, Şırnak'ta faşist AKP-Erdoğan eliyle geliştirilen katliamcı uygulamalara karşı düşmanın askeri ve siyasi merkezinde, tam kalbinden, beyninden vuran Doğa ve Zınar yoldaşlar Zilan yoldaşımızın tarzına, şahıslarında ivme kazandırmışlardır. Gelişen ve yükselen direniş Zîlan’ın ardılı olan ve kendisini bu halk için feda etmeye yeminli binlerce Kürt evladının zafer yeminin göstergesi olmaktadır.
Zîlanca bir eylem, sadece kendini bir bomba haline getirip kendinî düşmanda patlatmaktan ibaret değildir. Zîlan tarzı, döneme cevap olacak şekilde inşa ettiklerini, kazandıklarını savunma gücünü gösterebilmektir. Bizler de kadınlar, erkekler, yediden yetmişe tüm halk kendimize Zîlan tarzını esas almalıyız. Bu anlayış ile mücadelemizi büyütmeliyiz.
YJA Star olarak Zîlan yoldaşın eylemini ve yaşam tarzını kendimize bir emir olarak alıyor, bu emri zaferle sonuçlandırma kararlılığımızı ifade ediyoruz. Zîlan yoldaşın yirminci şahadet yıldönümü vesilesiyle bir kez daha diyoruz ki; Zîlan tarzı ile savaşa ve yeniden inşaya yüklenerek, Özgür Önderlikle özgür yaşamı kesinleştireceğiz.

Yaşasın Önderlik hakikati ile buluşan Zîlan tarzı mücadele
Yaşasın kendisini sonsuzlaştıran şehitlerimiz
Yaşasın Önderliği özgürleştirme ve Demokratik Özerklik mücadelemiz
Kahrolsun her türden faşizmi ve sömürgecilik

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI
28 Haziran 2016