Önder Apo, 21. Yüzyılın Özgür Yaşam Önderidir

21

Basına ve Kamuoyuna!
Bizlere yaşama anlam katarak, hakikat yolunda ilerlemenin yolunu gösteren, insanlık için yüce değerler yaratan Önderliğimizin doğum gününü büyük bir heyecan ile kutluyor; büyük yaşam doğurucusu Üveyş Ana’yı ve Amara şehitlerini saygı ve minnetle anıyoruz.
Bizler için büyük anlam ifade eden 4 Nisan gününü bir kere daha büyük bir coşku ile karşılıyoruz. Baharın gelişini müjdeleyen mart ayından sonra baharın coşkusunu yaşatan nisan ayı doğada birçok yeniliğin de habercisi olan bir aydır. Bu anlamda yeniliğin, güzelliğin ve yaratımların gerçekleştiği bir aydır. Önderliğimizin doğuşu ile birlikte Nisan ayı varolan anlamına daha büyük anlamlar katmış, daha bir güzelleşmiştir. Bu yüzden 4 Nisan günü bizler için yalnızca Önderliğimizin doğum günü değildir. Önderlik ile birlikte özgürlük ve umudun da doğuşudur.
Her toplumun, her çağın bir ön açıcısı, yol göstericisi ve lideri vardır. Önder Apo ise tüm çağlarda toplumlara öncülük etmiş, demokratik ve özgür yaşamda ısrarlı olanların miraslarına sahip çıkmış ve 21. yüzyılın önderi olmuştur. Bugün Önderliğimiz yalnızca ait olduğu toplumun ya da Kürt halkının önderi değildir. Geliştirdiği paradigma ve yaşam felsefesiyle tüm dünya insanlarına cevap olabilecek nitelikte gelişmeler yaratmıştır. Bu yüzden diyoruz ki, Önder Apo, 21. yüzyılın özgür yaşam önderidir.
Yaşamı tüketmeye, yok etmeye yemin etmiş, bunun için gece gündüz çalışanlara inat yeni ve özgür yaşamda ısrar eden Önderliğimiz, bizim en büyük yaşam umudumuzdur. Gerçekleşen her doğum kendisi ile birlikte yenilik ve güzellik yaratır. Önder Apo’nun doğuşu tüm bunları aşarak özgür kadın ve özgür bireyin kendisini yaratmasına vesile olmuştur. Önderlik doğuşu, erkek egemenlikli sisteme karşı özgür yaşamın doğuşudur. Önderliğimiz uygarlık ve devlet çözümlemeleriyle tarihi yeniden toplum ve kadınlar lehine yorumlamıştır. 4 Nisan yalnızca Önderlik doğuşunun yaşandığı bir gün değildir, Önderlik ile birlikte özgür kadının da yeniden doğuş ve diriliş günüdür. Özgür yaşamın nasıl inşa edileceğini bizlere anlatmış, yol göstermiştir. Eğer bugün Kürdistan’ın dört parçasında kadınlar özgür yaşam şiarıyla ayaktaysa, Başur’da Avestalar, Rojhilat’ta Rûkenler, Rojava’da Arînler ve Bakur’da Deryalar onurlu bir yaşam için özgürlük eylemleri gerçekleştiriyorlarsa bu durum Önderliğimizin kadınla yoldaşlığının yarattığı hakikatin yaşam bulması anlamına gelir.
İmralı işkence sistemi içerisinde büyük bir direniş sergileyerek, inkar ve imhaya dayalı yaklaşımları yerle bir eden, boşa çıkaran Önderliğimiz, Erdoğan–AKP hükümet ve devletinin tüm plan ve hesaplarını alt üst etmiş, oyunlarını boşa çıkartmıştır. Buna tahammül gösteremeyen devlet bir kere daha tecrit yolunu denemiştir. Bu yüzden 5 Nisan 2015 tarihinden bu yana hiçbir şekilde Önderliğimizle görüşme yapılmamıştır. Tam bir yıldır Önderliğimizle hiçbir irtibat kurulamıyor, durumu hakkında bilgi elde edilemiyor. Önderliğimizin bu koşullardan çıkarılması ve fiziksel özgürlüğünün sağlanması için bizler her ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Bu yüzden de 2016 yılını Önderliğimizin özgürlüğünün yaratılacağı yıl haline getireceğiz. Kadınlar, Önder Apo’nun esaret koşullarından çıkartılması için kendini dört parça Kürdistan’da, Türkiye’de, Ortadoğu’da hatta dünyanın dört bir yanında en iyi şekilde örgütlemeli, seferber etmelidir. Dağlardan şehirlere, köylerden metropollere, zaman ve mekan gözetmeden mücadele yürütmeli, Önderlikle yoldaş olmanın gerekliliklerini yerine getirmelidir. Eğer serhildanlar daha da büyütülürse ve bunun sonucunda öz yönetim direnişleri zaferle sonuçlanırsa 4 Nisan daha büyük bir anlam kazanır. Bu yüzden de 4 Nisan büyük bir direniş ve serhildan ruhu ile karşılamalıdır. Buna da öncülük edecek yegane güç kadınlardır.
Kadın özgürlük hareketinin içinde olan biz kadınlar, eğer kadın olmanın gururunu yaşamak istiyorsak, Önderlikle yoldaş olmanın onurunu yakalamalıyız ve bunu her an, her mekanda yaratmalıyız. Ancak bu koşullarda kadın için özgür yaşam bir gerçeklik haline dönüşür ve yaşanır. Bizler de YJA Star gerillaları olarak bu gururu yaşamak için tüm gücümüzü seferber edecek; 21. yüzyılın, Önderlik felsefesi ve yaşam paradigmasıyla aydınlanması için savaşımımızı her daim devam ettireceğiz.
Bugün Kürdistan halkı 4 Nisan’ı serhildan ruhu ile karşılamaktadır. Bu anlamda halkımızın geliştirdiği öz yönetim direnişlerini bir kere daha selamlıyor, tüm genç kadınlara, Önderliğe bir adım daha yakınlaşabilmeleri için yüzlerini özgür dağlara çevirmeleri çağrısında bulunuyoruz.
- Yaşasın Özgür yaşam yaratıcısı Önder Apo!
- Yaşasın özgürlük günü 4 Nisan
- Kahrolsun her türden faşizm

04.04.2016

YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı