YJA Star ( STAR Özgür Kadın Birlikleri )

 

YJA Star ( Yekineyen Jina Azad yen Star; Star Özgür Kadın Birlikleri)

Örgütün Amblemi: Sağ kırmızı sol yeşil zemin üzerine güneş, güneşin içinde kızıl yıldız güneşin altında YJA Star yazısı

Örgütün Amacı:

Reber Apo’nun özgürlüğü için mücadele etmek. Ahlaki politik toplumu inşa etmek ve bunun için kapitalist moderniteye karşı demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması temelinde meşru savunma çizgisinde mücadeleyi yükseltmek. Başta Reber Apo’nun yaşamına olmak üzere halkımıza, kadınlara ve mücadele değerlerimize yönelik her türlü baskı, saldırı ve yönelimlere karşı mücadele ederek demokratik özerkliği inşa etmek. Beşbin yıllık merkezi uygarlık sistemini aşarak, erkek egemenlikli ordu sistemlerine karşı özgür kadın ordulaşmasını geliştirerek kadının meşru savunma gücünü ve mücadelesini örgütleyerek kadın özgürlük mücadelesini güvence altına almak., Reber Apo’yu Demokratik Konfederalizmin ve Kürt halkının önderi olarak kabul eder.

Kadın özgürlük çizgisinin gereklerini yerine getirmek, kadın özgürlüğünü sağlamak için tüm Kürdistan ve Ortadoğu kadınlarının meşru savunma sistemini oluşturmak üzere örgütlenen kadın gerilla örgütüdür. Kürdistan, Ortadoğu kadınları ve halklarının silahlı savunma gücüdür.

Yja Star savaşçısı; Ahlaki ve politik toplum hedefine ulaşmayı amaçlayan, demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü paradigmayı kabul eden, kadın özgürlük çizgisine kendisini adayan, PAJK ve PKK ölçülerini yaşamsallaştırmayı derin bir yurtseverlik, demokratik sosyalist ve enternasyonalist bilinçle üstlenen, Reber Apo’nun özgürlüğünü en öncelikli görevi olarak ele alan, Reber Apo’ya, kadınlara ve halklara yönelik her türlü saldırı karşısında meşru savunma çizgisinde fedaice mücadele etmeyi temel yaşam ve mücadele gerekçesi sayan bu temelde YJA Star yönetmeliğini kabul eden, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda görev yapmaya hazır her kadın gerilla YJA Star savaşçısıdır. Bu temelde;,Her YJA Star üyesi bir HPG üyesidir. KJB’yi kadının öz kimliği olarak benimser. KJB’nin meşru savunma gücü olma bilinciyle hareket eder, aldığı kararları uygular.

    Her YJA STAR üyesinin;

Reber Apo’nun özgürlüğü için mücadele etme,

Reber Apo’ya yönelik gelişen her türlü saldırı karşısında meşru savunma çizgisinde en ileri düzeyde kendisini adayarak mücadele etme

Demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasını, kadın özgürlük çizgisini ve meşru savunma çizgisini yüksek bir bilinç ve sorumluluk düzeyiyle yaşamsallaştırma yaygınlaştırma

KJB sözleşmesinin ve dönem görevlerinin gereklerini yerine getirme

PAJK üyelik esaslarında yaşama ve mücadeleyi yükseltme

Kadın karşısında gelişen her türlü şiddete karşı kendi meşru savunma bilincini geliştirerek her düzeyde mücadele etme

Zilan ve Gulan çizgisinde özgürlük ve fedailik ilkelerini yaşamsallaştırmak, Sema ve Sorxwin çizgisinde pratikleşmek ve Beritan çizgisinde militanlaşmak, Zelal ve Gülbahar çizgisinde komutanlaşmak, Viyan ve Nuda çizgisinde partileşmek, kadın özgürlük çizgisinin yaşam temsiline ulaşmak için özgürlük mücadelesinin gereklerini yerine getirmek

Meşru savunma çizgisinin taktiksel başarısı için ideolojik ve askeri donanımını geliştirerek taktik yaratıcılık ve kadın komutanlaşmasını geliştirmek için tüm gücünü ve potansiyelini seferber etme

Mücadelede başarıya ulaşmak için kadın kurtuluş ideolojisi temelinde kendisini ve çevresini bilinçlendirme, profesyonel gerilla tarzında yetkinleşme

Erkek egemenlikli, iktidarcı hiyerarşik sistemin ve kapitalist modernitenin benmerkezci zihniyetini aşarak kolektivizmi esas alma, eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını yerinde ve güçlü kullanma

Yaşamda özgürlükçü, ilkeli, mütevazı, emekçi, paylaşımcı, dürüst ve samimi bir duruşa sahip olma, yüreğine tüm güzellikleri sığdırarak, yoldaşlarının umut, coşku, sevinç ve moral kaynağı haline gelme, azimli ve kararlı bir şekilde gerçeğin, adaletin, sevginin, hakikatin, özgürlüğün arayışçısı olma.

Reber Apo çizgisinde kadının ve erkeğin tam özgürleşmesini hedefleyerek kabul ret ölçülerinde kesin olma, egemen erkek geri geleneksel kadın ikileminde gelişen ilişki anlayışlarına karşı mücadele ederek, yaşam ve ilişki tarzında Sema Yüce ve Fikri Baygeldi çizgisini kendisinde ve çevresinde yaşamsallaştırarak hekim kılma,

İdeolojik mücadelede ilkeli ve tutarlı davranarak değiştiren, dönüştüren ve örgüt yaratan tarzda mücadele etme, her türlü bireyci, bürokratik, geleneksel, ortayolcu ve liberal yaklaşımlara karşı mücadele etme

Görev ve sorumluluklarını güçlü sahiplenerek YJA Star, HPG ve Kadın Özgürlük hareketinin planlamalarını yaşama geçirme görevi vardır.