Zilan'n Özgürlük Ruhunu Kuşanarak Hakikate Erelim, Halklarımızın ve Kadınların Hakkettiği Zaferi Garantileyelim, Özgür Yaşamı Yaratalım

 

sehit zilan anma111

 Basına ve Kamuoyuna!

Haziran ayının büyük direniş sembolü, kadın ordulaşmasını partileşme aşamasına taşıran özgürlük tanrıçamız Zilan yoldaşı, şahadetinin ondokuzuncu yılında saygıyla anarken başta bu çizginin en üst düzeyde temsilcisi olan ve aynı ay içerisinde şahadete ulaşan Sema ve Gulan arkadaşlar şahsında tüm devrim şehitlerinin anıları önünde saygıyla eğiliyor, Kürt kadınının bu direniş gerçeğini yaratan Önder Apo’yu selamlıyoruz.

En son Kobani’de yaşandığı gibi an be an artarak devam eden soykırım girişimlerini emsalsiz bir direnişle boşa çıkaran ve tüm dünyaya Kürt halkının ve kadınlarının direniş kimliğinin Zilan çizgisinde devam ettiğini son hamle sürecindeki fedai duruşlarıyla bir kez daha ortaya koyan tüm şehitlerimizi anıyor, mücadelelerini başarıya taşırma sözünü yineliyoruz.

Zilan yoldaşın gerçekleştirdiği eylemle sembolleşen 96 yılı, Önderliğimize, onun şahsında Kürt halkı ve kadınların özgürlük istemlerine saldırıların fiili olarak hayata geçirildiği yıl olmuştur. Bırakalım insan onuru ve ahlakını, genel geçer hukuksal normları dahi hiçe sayıp tonluk patlayıcılar ile saldıraya geçen T.C. faşizmine karşı, Zilan yoldaş mücadele değerleri içerisinde kendisini bulmuş, yaratmış bir Kürt kadınının nasıl yanıt olacağını büyük eylemi ile ortaya koymuştur. Soykırıma merkez kılınan Dersim’de, bir daha bunu Kürt halkına yaşatamayacaklarını haykıran Zilan yoldaş, Önderlik felsefesinde ilerleyen bir kadının kendisinde yarattığı gücü göstermiş, özgürlükten öte bir seçeneğin kabul edilmezliği üzerinden zindanlardan başlayıp dağlarda Beritanlarla devam eden çizgi duruşunu zirveye taşırmıştır. Bu anlamda düşmanın beyninde ve yüreğinde patlayarak hem fiili yönelimlere cevap olmuş, hem özgürlük iddiasının büyüklüğünü ve sınır tanımazlığını ortaya koyarak kendinden sonra gelenler için yürünecek yolu göstermiş, engelleri ortadan kaldırmış ve yapılması gerekenlerin ne olduğu noktasında aydınlatmıştır. Bu anlamda Zilan yoldaş, PKK gerçeğinin en temel özelliği olan fedai duruşun anlamını kendi adında somutlayan, idelojik bir kimlik, çizgi duruşu ve vuruş tarzı olmuştur.

“Anlamlı bir yaşamın ve büyük bir eylemin sahibi olmak istiyorum” diyerek hakikate ulaşma arayışını ve yaşama olan büyük bağlılığını belirten Zilan yoldaş, sıradan bir duruş ve verili olanla sınırlı kalan bir yaşam tarzının bu arayışa yetmeyeceğini eylemiyle kanıtlamıştır. Böylelikle yaşam ve özgürlük arayışının güçlülüğünü ortaya koyarken, buna ulaşmada engel tanımazlığını bedenini parça parça eden bombaların şiddetiyle dost düşman herkese göstermiştir. 17 Haziranda şahadete ulaşan Sema yoldaşın dediği gibi savrulan her parçasında Kürt halkına ve kadınlara can olmuş, sarsılmaz bir irade ve mücade azmi kazandırmış, ruh yaratmıştır. Tıpkı köklerini saldığı topraklarda yaşamı yaratan tanrıçalar gibi Zilan yoldaş da yaşam veren, iyiyi, güzeli, doğruyu geliştirmek isteyen bir yıldız olmayı başarmıştır. Dolayısıyla özgürlüğü gelecekte yaşanacak bir olgu olmaktan çok anda oluşacak bir gerçekleşme olduğunu ortaya koymuştur. Bu anlamda hücre hücre özgürlükle kutsanarak kendini tarihte ve anda somutlaştıran bir özgürlük duruşu çizgisi, görev ve başarı ilkesi, eylem ve mücadele gücü, yıkılmaz boyun eğmez irade olmuştur. Onun mücadele iddiasındaki büyüklük eylem tarzı ve taktiğine yansımış, vuruş tarzındaki keskinliği ortaya çıkarmıştır. Bu tarz ve keskinlikteki eylemiyle herkese bir mesaj taşımıştır:  Yaşamın her alanında zincirlere boğulmuş kadınlara özgürlük  uğruna örgütlenme ve mücadele çağrısı; var olma hakkı elinden alınmış ve kendisini küllerinden yeniden yaratan bir halkın tekrardan komplo karanlığına gömülmek istenmesine karşı bunun asla gerçekleşmeyeceğini ve gelişen yönelimlere misliyle karşılık verileceğinin haykıran bir yanıt; geriye çeken, tıkatan, olmazı dayatan tüm geleneksel yaklaşımlara karşı her şeyin mümkün ve elimizde olduğunu gösteren yapılamaz denileni yapmanın adı ve aynı zamanda zaferi kazanmanın talimatı olmuştur. Bu nedenle Önderlik “ O, bizim komutanımız bizler de onun emir erleriyiz” değerlendirmesini geliştirmiştir. Çünkü ne için yaşadığını ve nasıl yaşaması gerektiğini bilen bir kişinin dahi neler yapabileceğini, neleri değiştirebileceğini göstererek insan olmakta, kadın kalmakta ısrarın adı olmuş, böylelikle Önder Apo’yu en iyi anlayanlardan olduğunu göstermiştir. Zilan yoldaşın eylemi zamanın ruhunu yakalama düzeyinin sonucu olarak belirmiştir. Bu anlamda Zilan gerçeği, bilinçli, örgütlü, sorumlu, etik ve estetik değerlerle yaşama tarzıyla kadın olmanın en güzel, en anlamlı yüzü ve gülüşü olmayı başarmıştır. Kadın özü ve doğasının ne olduğunu ve nasıl yaşanması gerektiğini gözler önüne sermiş özgür kadın kimliği ve gerçekleşmesi olmuştur. Zilan yoldaş hakikati yakalamış, yaşamış ve yaşatmıştır.

Zilan ve onun izinden giden Sema yoldaşların anısına gerçekleşen kadın partileşmesi, bu hakikatin ete kemiğe bürünen yönü olmuş, Gulan’lar, Viyanlar, Nudalar ve Gülbaharlar şahsında bayrak yarışı sürdürülmüştür. Bu gün Rojava’da aynı koşu Arinler, Revanlar, Kawenda ve Sılavalar şahsında devam ettirilmektedir. Bu anlamda varoluşunu özgür bir yaşamla taçlandırma süreçlerinin en kritik dönemlerinden geçtiğimiz bu günlerde, yaratılan kazanımları Zilan’da vucut bulan bu hakikate borçluyuz. Bu gerçeklik sayesinde Kürt kadınının yakaladığı özgürlük düzeyi dört parça Kürdistan’da destanlar yazmakta, halkın ve kadınların umut ve kurtuluş kaynağı olmaktadır. Kürt kadınları Zilan, Sema ve Gulanların aydınlattığı yolda kadının partileşmesi ve örgütlenmesini geliştirerek, onurlu yaşam çizgisini sistemleştirmeye başladılar. Tüm sistem güçlerinin en büyük korkusu da kadında açığa çıkan bu özgürleşme düzeyi olmaktadır. Bu nedenle saldırılarda sınır tanımayan sistem güçleri yine DAİŞ eliyle Kobani de bir katliam girişiminde bulunmuş, ikiyüzden fazla sivil insanın akla, vicdana sığmayacak şekilde katli gelişmiştir. Gelişen saldırılar bir bütün sistemin, paravan devletlerin saldırılarıdır. Kadın özgürlüğüne, Kürtlerin özgürlüğüne, onurlu Kürt yaşamına karşı duyulan tahammülsüzlüktür, katliamdır, soykırımdır. Kadının özgürlük çizgisine karşı geliştirilerek desteklenen DAİŞ bugün erkek egemenliğinin dolayısıyla sistemin en kirli, saldırgan ve kadın düşmanı yüzünü ifade etmektedir.

Direniş çizgisini kendisine yaşam felsefesi ve tek yol olarak belleyen Kürt halkı tarihte eşine rastlanmayan efsanevi bir direniş ortaya koyarak son saldırıları da püskürtmüş, yarım bırakılan hamleyi Zilan ruhuna yaraşır şekilde tamamlamayı esas almıştır. Dersim merkezde hücrelerine kadar kendini atomlaştıran bir Kürt kızının yazdığı özgürlük ve direniş manifestosu Kürt halkının yaşam seçeneği haline gelmiştir ve bu yoldan dönülmeyeceğini, yapılan tüm saldırılara karşı ayakta kalan ve kendi yaşamını yeniden kuran halkımızın dirayetinden anlamaktayız. Kürt kızları ve oğulları açılan bu izden fedaice ilerlemeyi, onurluca savaşmayı sürdüreceklerdir. Halkımıza asıl başarı ve zaferi de getirecek olan bu çizgide ısrar etmek, onu her yönüyle yaşamsallaştırmak her ana yaymakla olacaktır. Bu anlamda 30 Haziran ruhunun emir erleri olarak katledilen insanlarımızın, anaların çocukların ve tüm kadınların acılarını derinden hissettiğimizi belirtiyor, özgürlük tanrıçamızın verdiği talimat çerçevesinde zaferi geliştirerek intikamlarını alacağımızın sözünü veriyoruz.

YJA STAR olarak yönelimler ne olursa olsun, halkımızın ve kadınların var olduğu ve özgürlük mücadelesine ihtiyaç duyulduğu her alanda Zilan ruhu ile varolmaya, varoloşunu kesinleştirmiş halkımızın yeni yaşam seçeneğini kurmaya devam edeceğiz. Yine Sema ve Gulanların özgürlük aşkı ve direniş çizgisi, halkımıza olan bağlılığımızı ve Önderliğimize olan sevgimizi başarıya kilitleyecek, özgür ülke ve özgür Önderlik hayalimizi gerçek kılacaktır.

Bu iddiayla Zilan’ın yoldaş olmayı başararak pay aldığı Hakikati açığa çıkaran, bu anlamda kadını ve bir halkı küllerinden yeniden yaratan ÖnderApo’yu bir kez daha selamlıyor, Zilan, Sema ve Gulan yoldaşlar şahsında tüm devrim şehitlerini saygıyla ve minnetle anarak yarattıkları çizgiyi dünyaya taşırma ve zaferle taçlandırma sözünü veriyoruz.

Yaşasın kadın özgürlük çizgisinin mimarı Önder Apo!

Yaşasın kadın partileşmesinin öncüsü özgürlük tanrıçamız komutan Zilan !

Yaşasın direnişi kimlik edinmiş Sema Gulan ve tüm özgürlük şehitleri !

Kahrolsun her türden gericilik, ve erkek egemenliği!

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI