Newroz Kadının Ve Halkların Ahlaki Ve Politik Toplumda Isrardır

newroz 21star

Halkların direniş ve birliktelik günü olan Newroz’u yaratan direniş ve mücadele şehitlerini saygı ve minnetle anıyor; başta Önderliğimizin, halkımızın ve de özgür yaşama gönül vermiş, bunun için mücadele içinde olmuş, bedel vermiş tüm insanlığın Newroz gününü kutluyoruz.

Yeni yaşam günü olan Newroz her yeni yıldönümünde özgür yaşama daha da yakınlaşmakta, özgürlüğü bir adım daha hissedilir kılmaktadır. Binyıllar önce insanlık onurunun başkaldırısı olarak ortaya çıkan Newroz bugün PKK ve direniş şehitlerinin yarattığı değerlerle daha da anlamlı hale gelmiştir. Demirci Kawa’dan bu yana var olan direniş efsanesi adeta tarih nehrinde durmadan akarak bugünlere kadar kendini devam ettirdi. Çünkü insanı insan olmaktan çıkaran sisteme karşı insan olmakta ısrar edenlerin direnişi hiç bitmedi, tükenmedi. Kadınlar yaşama olan inançlarından vazgeçmedi, halklar bir arada olmanın gücünün neleri yarattığına tanıklık etti. Dünümüzde yaşayanlar bugünümüzü yaratanlar ve geleceği bizlere emanet edenlerdir. Bizler bugün onların ardıllarıyız.

Hiç bitmeyen direniş kültürünü devralan PKK mücadelesi binlerce çağdaş Kawa yarattı.  Mazlumlar, Zekiyeler, Ronahîler, Berîvanlar özgürlüğü yaratabilmek için bedenlerine aydınlık günlerin sembolü olan ateşi sarmaladılar. İnsanlığın kendisini unutmaması ve insanlık hafızasının tersyüz edilmemesi için mücadele yürüttüler. Bu mücadele, bugün de en amansız şekilde devam etmektedir.

Bugün kendisini DAIŞ olarak tanımlayan, faşist terör örgütü aslında Dehaklardan önce başlayan ve binlerce yıl kendisini devam ettiren erkek egemen zihniyetin son maskesi olarak insanlığın karşısında durmaktadır. Nasıl ki dün Dehak gençleri hedef alarak insanlık onuruna saldırmışsa, nasıl ki dün Amed zindanlarında asker, devlet maskesi altında kendisini saklayan yeni Dehaklar özgür ruhlu insanlara baskı ve zulüm uygulamışsa, bugün de IŞİD onların en çirkin yüzü olarak bir kere daha insanlığa, onura ve özgürlüğe en vahşi şekilde saldırmaktadır.

Buna karşılık insanlar onurlarında, özgürlüklerinde ısrar ettiklerini kanıtlamış, bunun mücadelesini ve savaşımını vermiştir. Özgür ruhlu Kawa’nın çocukları bugün Kobanê’de, Şengal’de, Kerkük’te IŞİD’e karşı savaşarak direniş geleneğini devam ettirmektedirler. Direniş sadece bununla da sınırlı kalmamaktadır. Dört parça Kürdistan’da Kürtlere karşı saldırı belki biçim değiştirmiş ama hızından hiçbir şey kaybetmemiştir. Özelikle özgür yaşamın sembolü olan kadınlar adeta hedef olarak gösterilmekte her türlü saldırı önce kadınlar şahsında gerçekleştirilmektedir. Bu saldırılar elbette cevapsız kalmamakta, direniş ve mücadele ile karşılık bulmaktadır. Kürt kadınları YJA Star öncülüğünde kendilerini örgütleyerek her türlü saldırı karşısında meşru ve özsavunmasını yerine getirmektedir. YPJ tüm kadınlara direnmenin insanı nasıl zafere ulaştırdığını göstermiş, binlerce yıl saldırıya uğramış Ezîdî kadınları ilk defa kendisini YPJ-Şengal ile örgütlü bir savunma gücüne dönüştürmüştür. Bu gelişmeler kadın ve halklar açısından tarihi anlamlar ifade etmektedir.

Rojava’da, Başur’da, Şengal’de Newroz kültürüne sahip halkların geleneklerine uygun gelişmeler yaşandı. Halklar aynı amaç etrafında kenetlenerek, aynı cepheden insanlık düşmanlarına karşı savaştılar. Kürt halkının öncülük ettiği bu savaşta Kürt gençleri kadar, Türk, Arap, Suryanî, Fars, İngiliz, Hollandalı, Avusturyalı gençler de enternasyonal bir ruhla savaştılar ve şehit düştüler. Tıpkı İvanna Hoffmann gibi birçok güzel insan, Kürtlerin haklı mücadelesinde yer alarak, halkların birlikteliğinin sembolü oldular. Aslında dün nasıl ki Prometheus tanrılardan ateşi çalıp insanlığa sunduysa bugün aynı şeyi İvannalar yaptı; dün nasıl ki Kawalar tanrı kralların sonunu getirdiyse bugün de Arînler DAIŞ denilen lanetin sonunu getirdi. Kadın şahsında özgür yaşam zaferini bir kere daha ilan etti.

Aynı zamanda bir kadın bayramı olan Newroz, artık kadın devrimine de tanıklık etmiştir.  İvanna ve Arîn şahsında yaşanan kadın öncülüğünde halkların birlikteliğidir. Onların yarattığı mücadele, ahlaki – politik toplumu yaratma mücadelesiydi. Onların direnişiyle, Kürtlerin, Ortadoğulu halkların bayramı olan Newroz daha da evrenselleşti. Daha büyük anlam ve değer kazandı. Bu yüzden Newroz’u anlamına göre karşılamak ve kutlamak gerekir. Bu Newroz tüm katliamlara, saldırılara ve yok etmelere cevap olduğu kadar, inkarda diretenlere de cevap olacaktır. Önderliğimizin müthiş barış çabalarına karşılık; “Kürt sorunu yoktur” diyerek karşılık verenler, bu Newroz’da cevaplarını alacaklardır. Kadınları, Kürtleri, halkları ve hakları görmezden gelen tüm iktidarlar kaybetmeye mahkumdur.

YJA Star Merkez Karargahı olarak, kadın devriminin yarattığı ruhla tüm Kürt, Ortadoğu ve dünya halklarının yeniden varolma günü olan Newroz’u kutluyor, tüm kadınları ve gençleri Newroz ateşini gürleştirmeye davet ediyoruz.

Yaşasın halkların birlikteliğini yaratan Önder Apo!

Yaşasın evrenselleşen Newroz

Yaşasın halkların direniş ve mücadele günü

Kahrolsun her türden faşizm ve sömürgecilik

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI