Şehit Xanê Êzidi Savunma Akademisi kuruldu

 

 

yja-star1

Halkımıza ve Kamuoyuna

3 ay önce Şengal'de başlayan DAİŞ saldırıları ve bu saldırılar etrafında her türlü insanlık dışı uygulama hâlâ devam etmektedir. DAİŞ saldırılarına karşı Kürdistan'ın birçok yerinde olduğu gibi Şengal'in Sincar dağlarında da YJA Star gerillaları olarak kapsamlı mücadele verilmektedir. YJA Star gerillalarının DAİŞ çeteleri karşısında mücadelesi Kadın Özgürlük Mücadelesi ve ordulaşması açısından tarihi gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Bu tarihi değerde ortaya çıkan gelişmeler, başta kadınlar olmak üzere bölgede yaşayan halkların kurtuluşu açısından da büyük bir özgürlük değerini oluşturmuştur.

YJA Star gerillaları olarak ordulaşma tarihimizden aldığımız güç ve irade ile yine son birkaç yıldır DAİŞ'e karşı verilen savaşta ortaya çıkan birikim ile Şengal halkının ve kadınlarının özgürlüğünü sağlamak, meşru savunmasını geliştirmek temel sorumluluğumuz olmaktadır. Bu gerçeklikten hareketle önümüzdeki dönemde başta Şengal'de yaşayan Ezidi halkımızı ve kadınların savunmasını gerçekleştirmek için meşru savunma bilincini geliştirip, örgütlenmesini bu temelde sağlayacak eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu temelde Şengal'de; Şehit Xanê Êzidi Savunma Akademisi’nin örgütlenmesi kararlılığına gidilmiştir. Şehit Xanê Êzîdî Savunma Akademisi’nin amaç ve görevleri şöyledir:

1-          Şengal'de yaşayan kadınların ve halkın özgürlüğünü sağlamak için meşru savunma bilincini kazandırmak.

2-          2- Êzîdi halkının inancını, ülkesini, toprağını korumak

3-          3- Şengal'de yaşayan kadınların özgürlük bilincini sağlayarak iradelerini geliştirmek.

4-          4-Êzîdi kadınlarına dayatılan ve yaşattırılan tecridi, tutsaklığı, köleliği aşmak, bunun yerine özsavunma bilincini kazandırarak özgürlüğünü sağlamak.

Bu görev ve sorumluluklar doğrultusunda Sincar dağlarında örgütlenen Şehit Xanê Êzidi Savunma Akademisi; Şehit Beritan, Zilan, Binevş Agal, Binevş Cudi ve Xanê yoldaşların çizgisi doğrultusunda iradeleşmiş, özgürlüğü arayan Ezidi kadın kişiliğini ve duruşunu Şengal'de gerçekleştirme kararlılığındadır. Bu temelde Şehit Xanê Êzidi Savunma Akademisi ilk devresini Şehit Armanc Eğitim Devresi ismiyle örgütlemiş, 12 kişi eğitimini bu temelde tamamlamıştır. YJA Star gerillaları olarak Şengal'de bu eğitim devrelerini örgütlemek, Şengal'de yaşayan tüm kadınlara hızla meşru savunma bilincini kazandırmak ve bu temelde kadınların savunma örgütlülüğünü geliştirmek bilinci ve çabası ile önümüzdeki dönem Şengal alanındaki direnişimizi, savaşımızı ve mücadelemizi güçlendireceğimizin sözünü bir kez daha yineliyoruz.

Devrimci Selam ve Saygılarımızla

28 Ekim 2014

YJA Star Şengal Komutanlığı