Bêrîtan(Gülnaz Karataş) Ruhuyla Direnişi Yükseltelim Özgür Yaşamı Yaratalım!

BASINA VE KAMUOYUNA!

Ekim ayının büyük direniş sembolü, kadın ordulaşmasının eşsiz komutanı Bêrîtan yoldaşı şahadetinin yirmi ikinci yılında saygıyla anarken Bêrîtan direnişinin takipçisi olan tüm ekim ayı şehitlerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyor ve Kürt kadınının bu direniş gerçeğini yaratan Önder Apo’yu selamlıyoruz.

Kobani direnişiyle tüm dünyaya Kürt halkının ve kadınlarının direniş kimliğinin Bêrîtan çizgisinde devam ettiğini kanıtlayan YPG ve YPJ güçlerini ve büyük fedai eylemiyle Bêrîtan, Zilan çizgisinin ardılı olan Arin Mirkan şahsında tüm Rojava şehitlerimizi anıyor, mücadelelerini başarıya taşırma sözünü yineliyoruz.

Bêrîtan direnişiyle sembolleşen ekim ayı kadın ordulaşmasının başlangıcı olarak Kürt tarihine altın harflerle geçen bir direniş ve mücadele ayıdır. 92 yılında bir yandan uluslararası, diğer yandan teslimiyetçi ve işbirlikçi güçler hareketimizi yok etmek üzere saldırırken yiğit bir Kürt kızı olan Bêrîtan, Kürt halkının ve kadınlarının asla teslim olmayacağını ve bu direnişin zafere gideceğini baş eğmeyen duruşuyla ilan etti. Kürt kadınının tarihi direniş gerçeğinin bir temsilcisi olarak Beselerden, Zarifelerden miras aldığı geleneği, geleceği yaratacak kuşağa aktaran bir sembol oldu. Kendisini teslim almaya çalışan işbirlikçi milliyetçi güçlerin çağrılarına karşı silahını kırıp uçurumlardan atlayarak teslimiyetin değil direnişin çağrısı oldu. Bu çağrıyı Kürt kadının onurlu kimliği olarak gören Önder Apo Kürt kadının özgürlük çağrısının örgütlendirilmesi amacıyla Bêrîtan’ın anısına bir yıl sonra kadın ordulaşmasını ilan etti.

Bêrîtan’ın izinde yıllardır büyüyen Kürt kadın ordulaşması bugün dört parça Kürdistan’da destanlar yazmakta, halkın ve kadınların umut ve kurtuluş kaynağı olmaktadır. Kürt kadınları Bêrîtan’ın yarattığı yolda kadının ordulaşması ve örgütlenmesini geliştirerek, onurlu yaşam çizgisini sistemleştirmeye başladılar. Ve bu sistem bugün kapitalist güçlerin en büyük korkusu olmaktadır. Otuz yılı aşan gerilla mücadelemiz ve son olarak Rojava’da gelişen Kürt sistemi dünya güçlerini korkutmuş ve kendi sistemlerine alternatif olarak gördükleri bu özgürlükçü, toplumcu yapılanmaya karşı saldırılarını her yönden geliştirmişlerdir.

IŞİD eliyle gelişen saldırılar sistemin, Türk devletinin saldırılarıdır. Kadın özgürlüğüne, Kürtlerin özgürlüğüne, onurlu Kürt yaşamına karşı duyulan tahammülsüzlüktür, saldırıdır, katliamdır, soykırımdır. Kadının özgürlük çizgisine karşı geliştirilerek desteklenen IŞİD bugün erkek egemenliğinin ve sistemin en kirli, saldırgan ve kadın düşmanı yüzünü ifade etmektedir. Bu çetelerin gittikleri her yerde kadınları hedeflemeleri, köleleştirmeleri ve erkekliğin en azgın, gerici yüzünü ortaya koymaları kadın özgürlüğüne ve kadın şahsında halkların özgür yaşamına karşı bir saldırıdır.

Ancak direniş çizgisini kendisine yaşam felsefesi ve tek yol olarak belleyen Kürt halkı tarihte eşine rastlanmayan efsanevi bir direniş ortaya koyarak Bêrîtan çizgisinin bir yaşam tarzı, bir mücadele tarzı ve duruş olduğunu ortaya koymuştur. Dersimli bir Kürt kızının bu dağlarda yazdığı özgürlük ve direniş manifestosu Kürt halkının yaşam seçeneği haline gelmiştir ve bu yoldan dönülmeyecektir. Kürt kızları ve oğulları fedaice, onurluca savaşmayı ve halkı için canını feda etmeyi sürdüreceklerdir. Kobani’de ortaya çıkan direniş gerçeği bunu net olarak ortaya koymuştur. Bu bilinçle çetelere karşı savaşan ve kadın özgürlüğünü yaratmaya çalışan kadın orduları her yerde onurun, kadın özgürlüğünün ve kurtuluşunun kapılarını açmıştır.

Arin Mirkan yoldaş şahsında gelişen fedailik gerçeği bu hareketin ve halkın en soylu ve onurlu eylemidir, varoluşudur. Arin yoldaşın eylemi Bêrîtan çizgisinin tüm kadın militanların, özgürlük savaşçılarının kimliği haline geldiğinin ve kadın özgürlük mücadelesinde gelişen fedailiğin göstergesi olmuştur. Arinlerin, Rojdaların, Gulanların, Nujiyanların, Zergaların tüm dünyaya kanıtladığı gerçek Kürt halkının ve kadınlarının asla teslimiyeti, esareti, onursuzluğu, köleliği kabul etmeyeceği ve tüm gericilikleri yakıp yıkacak güçlerinin olduğu gerçeğidir.

YJA STAR olarak bizler halkımızın ve kadınların varolduğu ve özgürlük mücadelesine ihtiyaç duyulduğu her alanda varız ve varolmaya devam edeceğiz. Bêrîtan’ın özgürlük aşkı ve direniş çizgisi ordumuzu, militanlığımızı, halkımıza olan bağlılığımızı ve Önderliğimize olan sevgimizi başarıya kilitleyecek, özgür ülke ve özgür Önderlik hayalimizi gerçek kılacaktır.

Bu iddiayla Bêrîtan direnişi ile ortaya çıkan kadın özgürlük mücadelemizin yaratıcısı, felsefi, ideolojik ve pratik önderi olan, kadınların yoldaşı Önder Apo’yu selamlarken, Bêrîtan(Gülnaz Karataş) yoldaşımızı bir kez daha saygıyla anıyor ve onun yarattığı çizgiyi dünyaya taşırma ve zaferle taçlandırma sözünü veriyoruz.

Yaşasın kadın özgürlük çizgisinin mimarı Önder Apo!

Yaşasın direniş çizgisinin ve kadın ordulaşmasının komutanı Bêrîtan!

Yaşasın direnişi kimlik edinmiş özgürlük ordusu YJA STAR, YPJ, HPJ!

Kahrolsun her türden gericilik, egemenlik ve erkek egemenliği!

 

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI