Reheval Nudem!

sehit jinda ozgur

Reheval Nudem’i anlatmak onu tanıyanlar için oldukça zordur. Şehitlerimiz kutsalımızdır. Onları tam anlamıyla anlatabilmekte hep eksik kalan bir yan var, daha anlatılması gereken ve anlatılacak olan. İnsan, şehit düşen yoldaşların hakikatini paylaşmada hep eksik kalıyor. Sevgili Nudem yoldaş, insanlığın sessiz çığlığını duyarak özgür bir ruhla hareket etmiştir. “O kadar kendimizi geliştireceğiz, o kadar duyarlılık sergileyeceğiz, o kadar duygularımızı bilinçlendirip, politikleştireceğiz ki kendimizde anlam devrimini, düşünce devrimini, duygu devrimini, vicdan devrimini ve tüm bunları birleştirerek de eylemde devrim anlamına gelebilecek ahlak devrimini gerçekleştireceğiz” derdi.

Reheval Nudem, bu konuda hep bir oluş halinde olup, özgür kişiliği yakalama çabası ve arayışındaydı. 20. yy katliamlar kadar halkların ve kadınların özgürlük arayışlarının geliştiği bir yüzyıl olurken, 21. yy bu uyanışın somutlaştığı, cinsi çelişkisinin derinleşip, kadın özgürlüğünün daha fazla gelişip, derinleştiği bir yüzyıl olmuştur. Nudem yoldaş, kadın özgürlük arayışı derin olan, 21. yüzyıla temel karakteristik özelliğini en iyi veren bir arkadaştı. Maraş- Elbistan’dan İstanbul Gazi mahallesine, oradan siyasi parti kadın meclisi çalışmalarına, ardı sıra özgür dağlara uzanan dolu dolu mücadeleyle geçen genç, direngen, güleç yüzlü, coşkun nehirler gibi akışkan bir yaşamdı. En son 2016 yılında Botan’da Kato Jirka’da TC sömürgeciliğine ve faşizmine karşı büyük mücadele vermek için gitmişti. Hayalini kurduğu özgür bir yaşam için yapmak istediği daha çok şey vardı. Erken şahadetiyle hepimize gerçekleştirmemiz için yarım kalan hayallerinden bir parça bıraktı. Rehevalleri olarak, bu kararlı ve devrimci duruşun pratikte ve her yerde uygulayıcıları olacağımızı, bu tarihi sürecin Efrîn direnişiyle bizlere yüklediği sorumlulukların gerekliliklerine göre tüm devrim görevlerimize sarılarak mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Rojava devrimi Nudem yoldaşı etkiledi. Rojava da devriminin öncülüğünü kadınlar yapmaktadır. Değerlendirmesi çok nitelikli ve dikkat çekiciydi. İşte bugün Avesta Xabur, Barîn Kobanê, Vîyan Soranlar’ın ve Arîn Mîrkanlar’ın öncülüğünde gelişen kadın devrimi dünya halkları, kadınları açısında büyük ilham kaynağı haline gelmiştir. Kürt halkının Nudemler’i, Avesta Xaburlar’ı gibi kahraman evlatları oldukça ‘Özgürlük Kazanacaktır.’ Ve Pratikleri ile başarı sağlayan kadınlar tarih yazacaktır.

Bu başarı ruhu ve tarzı, dört parça Kürdistan’da, dünyada kadınlarının, halkların ortak mücadele etme çizgisine dönüşen Efrin direnişini, zafere götürmek temel iddiamız ve tutumumuz olmuştur. Faşist TC devletinin, 20 Ocak 2018 tarihinde Rojava Kürdistan’ın Efrîn Kanton’una karşı Türk faşist devletinin geliştirdiği imha, işgal savaşı uluslararası komplonun günceldeki tezahürü olmaktadır. Lozan antlaşması ile Kürt halkını statüsüz bırakarak, özgürlük, eşitlik ve demokratik haklarından yoksun bırakanlar, aynı politikalarını çok daha sinsice ve kirli temelde yürütmeye devam etmektedirler. PAJK’lı ve PKK’li kadınlar olarak, erkek egemen tarihinin tümünü bu kirli ilişki ve çıkarlar üzerinden örülerek, geliştirildiğini biliyoruz. Bu zihniyeti, anlayışları ve politikayı iyi tanımaktayız. Bu nedenledir ki, öz gücümüze dayanarak, mücadele etmeyi stratejik olarak gördük ve sırtımızı hiçbir güce dayandırmadık. Dayanaklarımız ve gücümüz şehit Nudemler’in ve şehitlerimizin bize bıraktığı mücadele kararlılığıdır. Yine halklar, kadınlar, gençler ve demokrasi isteyen kesimler olmaktadır. Efrîn etrafında gelişen ulusal kadın ruhu ve birliği şunu herkese göstermiştir. Halklar ve kadınlar kazanacak, faşizm kaybedecek! Bu kararlılıkla 8 Mart karşılandı, halklar Newroz’a tüm saldırılara inat, milyonların görkemiyle büyük bir direnişle sahiplenip alanları hınca hınç doldurdular. Halkımız gelişen bu saldırıya karşı direniş dedi. “Direnmek Yaşamaktır ve Özgürlüktür” dedi. Yine bu saldırı konsepti sıradan olmayıp bir paradigmasal ve ideolojik savaş olmaktadır. Yani Önder APO üzerindeki tecrittin derinleştirilmesini amaçlamaktadır. Çünkü saldırı Önder APO’nun düşünceleri üzerinde gelişmektedir. Ondandır ki savaş paradigmaların savaşıdır. Yeni yaşamın doğuş savaşıdır. Bu savaşı kimlerin kazanacağını Kürtler ve halklar şimdiden Efrîn’de sergilemişlerdir.  Yine her yerde direnişi sahiplenme temelinde yaptıkları eylemselliklerle ortaya koymaktadır. Kürtler dünyanın her yerinde ayaktadır. Bu direniş tutumu ve kararlılığı hegemonik güçlere, TC faşizmine ve militarist ordusunu bozguna uğratarak kök söktürmektedir. Faşist Erdoğan, TC devletinin varlığını, iktidarını; Kürtlere düşmanlık yaparak, savaşı derinleştirmektedir. Tüm Kürdistan’daki halklara (ki sadece Kürtlere değil) kadına karşı bu soykırım ve yok etme politikasını ,stratejisini geliştirerek yürütmektedir. Böylelikle Kürdistan dağlarındaki gerilla güçlerimize karşıda bu yönüyle insanlık dışı uygulamalarla vahşice yönelmektedir. Bu insanlık savaşının karşısında kendimizi, varlığımızı koruma ve özgürlüğümüzü sağlama temelinde çok haklı ve meşru öz savunma savaşını vermekteyiz. Bu mücadele tutumuyla; özgür Önderlik, özgür kadın, özgür Kürdistan mücadelemiz başarıya ulaşacaktır. Büyük kazanmak için Bakur devrim mücadelesinin öncülüğü için Botan’a giden Nudem yoldaş direniş tutumuyla bunu ortaya koymuştur.

TC sömürgeciliğinin faşist saldırısında, Kato Jirka’da 2017 Nisan ayında şehit düşen Nudem Nurhak yoldaşın, şahadetinin birinci yılında başta onun şahsında tüm şehitlerimizi saygı ile anıyorum. Mücadeleleri zafer gerekçemizdir. Nudem yoldaşımızın şahadeti hepimizde tarifi imkansız acılara neden olmuştur. Bu şahadet hepimizi derinden etkilemiştir. Reheval Nudem kadin özgürlük hareketimizin öncülük duruşunda iddialı bir arkadaşımızdı. Güç, moral, motivasyon ve coşkusuyla etrafını etkileyen biriydi. Nudem yoldaşımız, 21 yıllık özgürlük direnişi ve mücadele birikimiyle, onurlu ve iradeli duruşuyla anın devrimcisiydi. Mücadelede cesareti, yaşama özgürlük tutkusuyla bağlılığı, coşkusu, doğallığı, hiçbir engel ve zorluk tanımayan devrimci kişiliği ve kararlılığıyla çevresindekilere hep moral kaynağıydı. Kuzey toplumsal alan çalışmalarının öneminin bilinciyle, çalışmalarda yer almış, büyük emek ve çaba harcamıştır. Ardından bu çalışmaları yürütmek için büyük bir istek ve coşkuyla Botan’a gitmiştir. TC faşizmine nasıl darbe vuracağının derin idrakini taşıyan Nudem yoldaş dürüst, titiz, yoldaşlık sevgisiyle dolu, sorumlu, mütevazi bir arkadaştı. Önder APO’ya yoldaş olmaya çalışan, özgür Kürdistan’a olan büyük sevgisi, inançlı ve kararlı duruşuyla çevresindekileri etkileyen bir öncüydü. Kadın özgürlük hareketimizin partileşmedeki öncülüğünün özlü kadro duruşunu yaşayan biriydi. Şehid Nudem yoldaşımızın, kişiliği ve mücadele duruşu aynı zamanda kadın özgürlük hareketimizin militan kişiliği ve öncü kimliği olmuştur. Nudem yoldaş özellikle Bakur Kürdistan’da Kadın Özgürlük Hareketinin bir üyesi olarak sınırsız bir emeğe ve katılıma sahiptir. Bununla birlikte Bakur’da kadın hareketimizin kimlik kazanmasında belirleyici rol oynayan çok değerli bir PAJK/ PKK’li öncü yoldaşımız olmaktadır. Mücadeleci, direnişçi, emekçi, fedakar ve özgürlüğe tutkulu bir kişiliğe sahip olan yoldaşımız tüm süreçlerde parti kadrosunun taşıdığı sorumluluk bilinci ve duygusu ile hareket ederdi. İdeolojik, örgütsel öncülük misyonu temelinde katılımı; Bakur’daki kadın özgürlük hareketimizin gelişiminde ciddi rol oynamıştır. Demokratik konfederal sistemin gelişiminde emeği belirleyicidir. Demokratik siyasetin ve eş başkanlık sisteminin legal demokratik sahada gelişmesinde, siyasi parti çalışmalarında sorumluluk alarak ve büyük emek sahibi olmuştur. Devrim alanı ile demokratik siyaset alanını birbirinden kopuk ele almayan kapsayıcılığı ile bilinçli politik ufku ve algısı güçlüydü. Türkiye siyasetine bir hakimiyeti vardı. Bu yönüyle derinlikli bir bakışı da vardı. Tüm kadın etkinliklerine karşı büyük heyecan duyardı. Kadın mücadelesini emek vermeye büyük bir inançla yaklaşırdı. Dağların ayrı bir kutsallığı vardı onun yanında. Özgürleştirici yönünden hep konuşur, bundan büyük sevgi ve heyecan alırdı. Özellikle birlikte geçirdiğimiz bir 8 Mart coşkusunu şöyle ifade edebiliriz. Özgün yaklaşımından örnek verirsek 2008 Martına hazırlanırken Nudem hevalin taşıdığı heyecan bambaşkaydı.  Nedenini şöyle ifade edebiliriz. Bu yılın, süreç ve kadın kimliğinin sahadaki tüm gelişmelerin ana kaynağı olacağına olan inancı güçlüydü. O yıl 8 Mart’ın startı Suruç’ta verilmişti. Önderliğin doğduğu topraklar olmasından kaynaklı ayrı bir heyecana ve yaklaşıma sahipti. Şehit Nudem’in gelip bizzat örgütleme faaliyetlerinde bulunmuştu. Çünkü onun için, kadın eylemsellikleri ayrı bir renk, özgün kimliğin gelişimine giden mücadeleydi. Kadın özgürlüğü ve sisteminin örgütlenerek güçlenmesiydi. Burada çok emek verdi. Birebir ev ziyaretlerinde, toplantılara katılımda, hazırlıkların güçlü yürütülmesi çalışmasında yer aldı. “Burası çok önemlidir, Kadın Kurtuluş İdeolojisinin tohumları bu topraklarda atılmıştır” deyişini hiç unutmadım. Burada çalışırken sürekli Önderlikten konuşması bunun derinliğini hissederek, yaşamasındandı. Yine Amed 8 Mart’ına da ayrıca bir önem verme durumu vardı. Taşıdığı misyonu itibariyle, uluslararası alanlara verdiği mesajlarıyla, siyasal duruşu, direngenliği anlamında çok ciddi ele alırdı. Amed, politik düzeyi yüksek, kadın kimliği gelişkin ve Kürdistan’ın kalbi konumundaki bir şehirdi. Buradaki duruş ve alanlardaki görkeminin çok güçlü ve kitlesel olmasına fazlasıyla stratejik yaklaşmıştı. Tarihsel misyonuna göre yaklaşırdı. Onlarca mahallede ve sitelerde, köylerde yapılan toplantıya katılırken yaşadığı heyecanı anlatmaya kelimeler kifayetsizdir. Çünkü “Kürt kadınları 8 Martlar’ı bir gün olmaktan çoktan çıkardı” demesi hala belleğimde capcanlı yer almaktadır. Yine “Kürt kadınları olarak bugünü özgürlük bilincinin derinleşmesi olarak yüreklerimize kazmalıyız” demesi de çok dikkat çeken bir husustu. Her özgün kadın çalışması onun için güçlü direniş ve mücadele alanıydı. Bu nedenle onun için her gün 8 Mart ruhu ve özgür yaşam coşkusuydu. Bu mücadeleci yoldaşı anarken daha anlatacağımız onlarca örnek vardır.

Nudem yoldaşımız tüm devrim çalışmalarında çok aktif yer almış, Bakurê Kürdistan’ın birçok alanında çalışma yürütmüş, örgütleme yapmış, yüzlerce kadını etkileyerek, örgütleyerek yönünü mücadeleye vermiştir. Örgütleyici karakteri ile kadınları etkileyerek, mücadele alanlarına taşıyan, özgürlüğün tadını özlü duruşuyla sergileyen ve kadının yönünü dağlara yönlendiren öncü komutandı. Nudem yoldaşın karakterinde etkili olan da annesinin mücadeleci karakteri olduğunu anmadan geçemeyiz. Çünkü annesi Gazi olaylarında katledilmiştir.

Nudem heval, Bakurê Kürdistan’da 40 yıllık kadın mücadelemizin, özgürlük ve direniş tarihimizin belleği olmuştur. 21. yy’a girerken yeni çağın; Bakurê Kürdistan’da Özgürlük tarihimizin canlı ifadesi olmuştur. Arkasında yüzlerce, ardıllarını bıraktı. Güçlü, asi, iradeli, kadın mücadelesine bağlılığı, özgün ve alternatif olabilmenin farklılığını duruşuyla ortaya koydu. Öncülük yaptı. Onda, özgürlük zeminlerini yaratma, temsil etme ve kadın sistemine dönüştürmeye adayan bir parti kişiliğini görmek mümkündür. Bu konularda yaşanan zayıflıklar ve ilgisizlik, dönem dönem inançsızlık, kollektif emeğe gelmeyen bireyci dayatmalara karşı ve liberal eğilimler en çok zorlandığı ve mücadele gerekçesi yaptığı konulardı. Kadına dair her gündem, her konu onun ilgisini çeker, öncelikle yapılması gerekenler arasında yer alırdı. Kadın mücadelesinin kadın örgütlü gücünün eylemliliğinin toplumsallığa, toplumsal örgütlenme ve sisteme öncülük ettiği dönemlerin emek ve özlü kadro duruşunu şahsında temsil etmiştir. Her çalışmayı örgütlemek ve özgür eş yaşam alanlarının, zeminlerinin yaratılmasında düşüncesi, sözü ve eylemiyle vardı. Kadın öncülüğünün, örgütlülüğünün toplumsallaştığı, toplumsal dönüşümde, politikada etkili olduğunu gören ve inanan bir öncü parti kadrosuydu. Haksızlığa karşı asla pes etmeyen, iradeli ve özgün duruşu hep öndeydi. Mücadeleciydi, kavga etmeyi öğreten bir komutandı. Kadın Özgürlük Mücadelesinden ilham almayı, zorlukları güce çevirmeyi, yılmamayı, inançlı, asi duruşuyla, özlü duruşu ve yoldaşlığıyla öğreticiydi. 21 yıllık mücadele tarihinde tüm istemi, özgür kadın ve örgütlü bir sisteminin yaratılmasıydı. Bakur Kadın Özgürlük Mücadelesinin emek komutanıydı.  Bu açıdan bizler sadece bir yoldaşımızı kaybetmedik, aynı zamanda bir öncümüzü de kaybettik. Bundandır ki şahadetine alışmadık. Şahadetinin birinci yıl dönümünde, birlikte geçirdiğimiz onca yılların yaşanmışlıklarını buradan anlatmak sanırım en zor olandır. Yoldaşlığında sıcak, samimi, dinleyen, güçlendiren ve geliştirmek için emek verendi. Bundandır ki şahadetin acısı çok büyük ve derindir. Tarifsizdir! Mücadele sözün, yerde asla kalmayacak can yoldaş. Botan’a giderken son yazdığın cümleler hatırımdadır. Senin kaleminden “kuzey devrimini mutlaka yapmalıyız, özgürlüğün kıvılcımını oradan yükseltmeliyiz” deyişin bizim içinde bir talimattır. Bunun için Botan yollarına düştün. İntikamın bize dediklerindir. Barbar, sömürgeci faşist TC’nin karşısında sergilediğin kararlı ve zafer tutumun yeminimizdir. Hesabımız erkek egemen zihniyetten ve sisteminden büyük olacaktır. Bu yıl ki 8 Martlar bu yönüyle güçlü ve görkemli karşılanmıştır. Efrîn direnişiyle kadın öncülüğü tüm halklara ilham kaynağı olmuştur.

Kuzey devriminin aşkı Botan’la doruğa çıkmıştır

Kadın Özgürlük Mücadelesinin kararlı duruşuyla ve Bakur’da demokratik özerkliğin inşası için yönünü Botan’a veren Nudem yoldaş; Alevilik ve sol gelenekten geliyor olmasının getirdiği bilinç, yine PKK’de mücadeleyi, durmaksızın çalışmayı, yüksek yaşam coşkusunu bir yaşam felsefesi ve tarzı haline getirmiştir. Güleç yüzlü duruşuyla, etrafını hep canlı tutardı. Bu kişilik özellikleriyle her zaman ve her koşulda en zor anlarda bile sana cesaretli olmayı ve güçlü olabilmeyi göstermiş, bu duruşuyla her zaman çok büyük bir güç ve moral kaynağı olmuştur. Nudem yoldaş, her koşulda farkını ve rengini çok belirgin bir biçimde ortaya koymayı başarmıştır. İradeli, inançlı, kararlı, asi, emekçi duruşuyla kadının örgütlü mücadelesine önem vermesiyle, sürekli cesaret ve moral aşılamıştır. Bakur’da yıllarca öncülük etmiştir. Kuzey devriminin aşkı Botan’la doruğa çıkmıştır. Botan’da şehit verdiğimiz Nudem yoldaşımızın çalışma tarzı, disiplini, yaşam coşkusu, heyecanı, gelişkin kavrayışı, atikliği, yüksek örgütleme yeteneği ile örnek bir kişilikti. Nudem yoldaşımız, örgüt içinde PAJK eğitimi ve PKK eğitimi görmüştür. Önder APO’nun savunmaları üzerinde gördüğü eğitimden çok büyük bir güç ve moral alarak Botan’a Bakur devriminin çalışmalarına yüklenmiştir. Aldığı eğitimleri kendisine referans ve derinleştirme zemini yapmıştır. Botan’a gidişiyle yeni bir sürecin başlangıcını büyük heyecanla karşılamıştır. Askeri tecrübesinin yetersizliğini de hiç engel yapmadan “yönümü Botan’a vereceğim”, diyordu. Nudem arkadaş bilgisi, birikimi, zekası, sağlam ideolojik duruşu ve politik öngörüsü, kıvrak zekasıyla ilişkilendiği insanlarda ve çevresinde büyük bir hayranlık ve saygı uyandırmıştır. Bu anlamda Nudem yoldaşımız siyasi çalışmalarda da Önderlik çizgisinin öncü militanı olmuştur. Bakur alanında ve en son Botan sahasında Önderlik felsefesinin en güçlü temsilini yaparak bir çizgi olmuştur. Bakur çalışmalarında bir tarz ve çizgidir. Önderlik ruhunun bu alandaki en güçlü ifadesidir. Şahadeti ilişki kurduğu her insanı ve yoldaşlarını derinden etkilemiştir. 21 yıllık mücadele duruşuna çok büyük başarılar sığdırmış, mücadele yoldaşlarının ve halkının sevgisini kazanmıştır. Yine gerilla hayatıyla Botan’ın direngenliği ve asiliğiyle mücadeleyi sığdırmıştır.

Devrimci duruşun kararlılığıydı Botan yürüyüşü;

Kadın Özgürlük Hareketi olarak bu yoldaşımızın anısına çok güçlü sahip çıkmak boynumuzun borcu ve en temel devrimci görevimizdir. Yeni paradigmanın inşa kişiliğini, Demokratik ulusun ve özgürlük mücadelemizin öncülüğünde kararlı olan Nudem yoldaşın anılarına sahip çıkarak mücadeleye yükleneceğimizi ve onlarca kat mücadeleyi yükselteceğimizin sözünü yeniliyoruz. Bu büyük acılı şahadete ancak çok büyük ve tarihi başarılar dindirebilir. Ancak ve ancak özgür yaşam ve demokratik sistem acılarımıza derman ve yoldaşlarımızın anısına cevap olabilir. 40 yıllık mücadele tarihimizden biliyoruz ki, Önder APO, şahadetler karşısında her zaman tarihi adımlar atmış ve hamleler gerçekleştirmiştir. ‘‘Tüm şehitlere ancak böyle layık olunur ve sahip çıkılır’’ demiştir.

Aleviliğin direngen yüzünü ana-kadın kültürünün kapsayıcılığını, anadan öğrenmenin önemini bilen biriydi. Duygulu, sezgili, hassas ve bir o kadarda direngen kadın kimliğini böylesi bir tarihsel bilinç ve toplumsal geleneğe dayanarak yaratmanın heyecanı ve onun peşinde koşmayı hep bilendi. Bu açıdan Önder APO’ya ve özgürlük paradigmasını tarihle, kültürle, toplumla buluşturan özüne heyecanla yoğunlaşırdı. Kendini yeniden var etmenin xwebunlu yolculuğuna dönüştürürdü. Alevilik ve inanç çalışmalarına katılımı istendikçe, sol gelenekten etkilenen bakışına düşüncesine işleyen kaba materyalist, düz, maneviyatı, kültürü ikinci plana atan kaba devrimcilikle kişiliğinde yüzleştikçe; “bu örgüt ve Önderlik, beni yeniden Alevi yapmaya yöneltiyor” diye kendini sorgulardı. Düz, katı ve kaba retçi yanlarını çözümler, yeniden toplumsal, kültürel özüyle buluşur, inanç tazelerdi. Öğrenmenin sonu olmadığı gibi öğrenmeye oldukça açıktı. Esnek zekasıyla kişiliğini, yaşamını ve devrimci duruşunu daha fazla büyüttükçe güzelleşen öncü bir parti kadrosuydu. Bu açıdan gittikçe Önderliğe daha fazla bağlanıyordu.

Şehitlere bağlılığı ve cevabı hep şöyle ele alırdı. “Partiyi güçlendirmek, partileşmeyi ve mücadeleyi derinleştirmektir” derdi. Yine Bakur Kürdistan’da 2008 yılında Hüsnü, Cihan yoldaşlar şahadete ulaştığında şehit Nudem’in cevabı aynı olmuştur. Bakur Kürdistan’da Nudem yoldaş Kadın özgürlük Mücadelesini tüm topluma taşırmada, kadın örgütleme çalışmalarını derinleştirmede emeği olmuştur.

Duruşu ve katılımıyla özgürlük duygusunu kendisinde yaratandı

Özgürlük tarihimiz her şahadet sonrası çok destansı hamleler ve zaferler tarihidir. Her şahadet bizi zayıflatmamış aksine daha fazla mücadeleyi ve direnişi yükseltmeyi getirmiş ve bizim için mücadele yürütmemizin gerekçeleri olmuşlardır. Önderlik gerçeği ve PKK hareketi acıyı güce dönüştüren, acıyı kendisine en büyük öğretmen yapan bir harekettir. Her büyük acıyla kendisini yeniden yaratan, beynini, yüreğini ve ruhunu daha fazla bileyen ve çelikleştiren bir hakikate sahiptir. PKK ve Kadın Özgürlük Hareketi en büyük gücünü de bu gerçekliğinden almaktadır. Şehitler gerçeği bu çoğalmanın dayandığı hakikat bu gerçekliktir.

Demokratik Özerkliğin inşasında kadın öncülüğünün sembolü

Nudem Nurhaklar’ın öncü çizgisi, direniş ve mücadele çizgisidir. Hiçbir biçimde umudunu yetirmeme, faşist TC’ye teslim olmama, inadına inadına direnişi yükseltme çizgisidir. Mücadeleyi zafere dönüştürme çizgisidir. Şehid Nudem’in çizgisi umutla, direnişle zafere ulaşma çizgisidir. Botan’da şehit düşen reheval Nudem; Demokratik Özerkliğin inşasında kadın öncülüğünün sembolü olmuştur. Demokratik sistem Nudem yoldaşımızın en büyük özlemiydi. Sınırsız mücadele kararlılığı, yaşam coşkusu bu büyük özlemin ifade biçimiydi. Bizler Nudem yoldaşa ve yoldaşlarımıza layık olmanın duruşunu sergilemek istiyorsak, direnişi ve mücadeleyi milyonlarca kez yükselterek özgür yaşamı ve demokratik sistemi kurarak layık olabiliriz. Bakur Kürdistan’da Nudem’in ardılıyız diyorsak ancak böyle olabilir. Ancak bu biçimde bu yoldaşımızın özlemlerinin uygulayıcısı olabiliriz. Onun mücadele anlayışını, inşadaki duruşunu esas alarak mücadeleyi yükseltmek yoldaş olmanın ve Nudem yoldaşı olmanın tek şartıdır. Yine Nudem arkadaşın emeğini asıl değerli kılan şey niceliğinden çok niteliği ve toplumsal kolektiviteye katılım ve katkı düzeyidir. Bu nedenle eğer insan varlığı hakikatine, yani toplumsal öz amacına uygun olarak çabada bulunuyor ve değer üretiyorsa o emek nitelikli bir emektir, değerlidir. Toplumsal dinamizme yaratıcılık katarak devrimlere damgasını vuran da genelde emeğin bu nitelikli halidir. İşte Nudem yoldaşın emeği de böyle bir emektir.

Bir varlık ve özgürlük diyalektiği olarak Apocu kültür açısından ise, emek insanın kendini her an yeniden yaratma özgürlüğüdür; hayatın düşündüğü ve düşüncenin yaşadığı’ yerde sürekli oluş halinde olmaktır. Nudem yoldaşta kendini yeniden ifadeye kavuşturmuş, kültürel özünü koruma iradesini ve bilincini bize bir kez daha hatırlatmıştır. Reheval Nudemin Botan özgülünde özünü koruyan Kürt gerçeği ile buluşması ve onunla kaynaşması, Nudem yoldaşın kişiliğinin oluşmasında önemli bir yönü oluşturdu. Bir anlamda şehit Nudemin Nurhakların Botanla, Botan’ın Nurhak dağlarıyla buluşmasıdır. İşte bugün Efrîn direnişi’de tüm dünya halklarına bu gerçeği göstermektedir. Efrîndeki ruh, kadın öncülüğü ve kimliğiyle bir devrim yaşanmaktadır. Kadın öncülüğü, mücadelesini zafere taşımaktadır. Avesta Xabur, Barîn Kobanê’nin duruşu, özgür kadın gerçeğini, kendi öz kültürüne karşı gelişen saldırı karşısında sergilediği özlü kadro ve parti mücadelesi olmaktadır.   

Tüm yoldaşlar olarak; Delal Amed’in, Berçem Cîlo’nun, Gülnaz Ege’nin, Azê Malazgîrt’in ve Nudem yoldaşın, direniş ve mücadele çizgisinde sınırsız katılmaktır. Yine parti mücadelesini güçlü örgütleyerek ve büyüterek “21. yy’ da kadın devrimiyle özgürlüğe doğru!” zamanını yakalayarak. Bu zamanı 2018 yılında Önder APO’nun özgürlüğü ile demokratik ulusun inşası için direnişi milyonlarca kez yükseltmenin yılı yapalım. Esasta da kesin bir biçimde zaferi sağlamak için ideolojikleşmeye, partileşmeye-askerileşmede duruş kazanarak başarılı bir mücadeleyi yürütebiliriz. Kadın direnişiyle özgürlüğe kararlılığımızı, Önder Apo’nun özgürlüğü ile kesinleştirelim!

ZERIN RUKEN