Gerillaya sevdalı bir yürek

Zelal serin bir mevsim sıcağında büyümüş başakların çağrısıdır gökyüzüne. Buluşmaya dair özlemdir tanelerin sarısı ve toprağa dönüştür kavuşmak.

Bir tohum kadar dolu, sığmaz kabına ve bir başak kadar da sevdalı yücelmeye. Kendisini aşan hayallerini de alarak yanına, topraktan gökyüzünün maviliğinde sonsuzluğa ulaşmak istemidir yaşamak.

Zelal arkadaş 1975 yılında Erzincan’da doğmuştu. Eskişehir İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okurken mücadeleyle tanışır. Bir süre YCK çalışmalarında aktif yer alır. Örgütleme yönü güçlü olan Zelal arkadaşın geniş bir arkadaş çevresi vardır. Her kesimle ilişki kurma, diyalog geliştirmede yetkindir. Katı, sığ bir yapısı yoktur. Onun için çabuk ilişki kurabilme ve insanları kendine çekebilme, ikna etme yeteneği güçlüdür. Zelal arkadaş bir süre sonra bu çalışmalarla yetinmek istemez ve gerillaya gitme düşüncesi yoğunluk kazanır. Sürekli gerilla olma, gerillaya gitme hayallerini kurmaya başlar. 1997 yılında üniversitedeki arkadaşıyla birlikte, gerilla mücadelesine katılma sözü vererek toplu bir katılım yaparlar. Zelal arkadaş beraber katıldığı arkadaşlarıyla Balkanlara geçer. Bir süre Yunanistan’da eğitim görür. Önderliği görmeyi, Önderlik sahasında eğitim almayı bir hayal olarak görürken, Yunanistan eğitiminden sonra Önderlik sahasına eğitime gideceği söylenir. Zelal arkadaş sevinç, coşku ve heyecanla sahaya geçer. Bu sevinç ve mutlulukla her an yaşama, çevresine moral verir. Girişken olan Zelal arkadaş sahada yabancılık çekmez ve hemen uyum sağlar. Güler yüzü çevresine aydınlık verirken, Güneş’in yanında daha bir aydınlanır.

Zelal arkadaşın, öncülük ruhu daha okuldayken belirgindi, Önderlik sahasında bu ruh daha çok ön plana çıktı. Sahaya yeni genel arkadaşlara ortamı, işleyişi anlatır ve tanıtırdı. Arkadaşlara yardımcı olur ve rahat etmeleri için çaba sarf ederdi. Zelal arkadaş, eğitimlere ve tartışmalara güçlü katılırdı. Cins bilinci ön plandaydı. Onun için sahada, özellikle kadın tarihiyle ilgilendi ve kadın konusunda yoğunlaşmalara ağırlık vererek daha çok bilinçlendi. Önderliğin 98’de Suriye’den çıkmasıyla birlikte saha kapandı. Zelal arkadaş, ülkeye geçti. Güler yüzlü, sıcakkanlı, yoldaş canlısı Zelal arkadaş, Güneş’in sofrasından yine Güneş’in diyarı olan kutsal mekanlara, dağlara heyecan ve coşkuyla yol aldı.

Cesur, kendine güveni olan, güçlü bir arkadaştı. Gerillaya olan sevgisi o kadar güçlüydü ki hiçbir zorlanma onun gerilla yaşamına olan sevgisi ve bağlılığında iğne ucu kadar tereddüt yaratmadı. Ülkeye gelme, gerillaya ulaşma, hayallerine kavuşmanın heyecanı onu hep mutlu etmiş ve bu mutluluk hep yüzüne yansımıştır. Onun için, dağlara gelmek yeni bir yaşamın nefesi ve kalbiydi. Gerillada birçok şeye yabancıydı ama bu yabancılık onda gerillanın gizlemli bir dünya olduğu düşüncesini ön plana çıkartıyordu. Bunu için her şeyi öğrenme, tanıma ve anlama isteği güçlendi. Her gün bir şeyler öğrenerek gerilla yaşamına uyum sağladı. Her an yaşama katılır, görevlerde asla kendini geride tutmazdı. En zor koşullarda mücadele etmeyi bilirdi.

Zelal arkadaş, eğitime katılımında, bir tartışmada, önemli günlerde hep öncülük ederdi. Kalıpçı, gelişmesine engel yanları yoktu. Cins mücadelesinin bilincindeydi ve Bêrîtan çizgisinde derinleşmek ve yürümek isterdi. “Kadınım geride durayım, Kürt’üm geride durayım” şeklinde sistemin kadın ve Kürt halkında yaratmak istediği eziklik psikolojisini asla yaşamazdı. Radikal ve muhalif yönleri vardı. Erkeğin kadın üzerinde yaratmak istediği feodal yanları ve erkeğin müdahalelerini kabul etmezdi. Sözünü sakınmayan asi ve isyancı bir yapısı vardı. Yanlışı asla kabul etmez, doğru neyse onu söylerdi. Gerillada hep güçlü ve sağlam adımlarla yürüdü.

Düşünsel anlamda güçlü, sürekli kendisini, çevresini sorgulayan ve bir konuyu tartışırken, sohbet ederken güçlü derin analizleri olan bir arkadaştı. Önderlikten aldığı eğitimi, çevresinde olan arkadaşlarla paylaşırdı. Kendini sürekli eğitir, yeniler, planlı-programlı yaşar ve çevresinde de yeniliklerin yaratılması için çaba sarf ederdi. İdeolojik birikimi güçlüydü ve bunu pratiğiyle de güçlendirme ve yürütme çabası vardı. Apocu militan olmada ısrarlıydı. Bildiğiyle yetinmeyen, daha fazla araştırmak, okumak ve anlamak için güçlü yoğunlaşmaları olan biriydi. Yaşamda moralli ve tamamlayıcı konumundaydı. Bulunduğu yerde okuma-yazma bilmeyen arkadaşlarla ilgilenir ve okuma yazma öğrenmelerine yardımcı olurdu.

Zelal arkadaş zeki, girişken, öncülük özellikleri olan bir kişiliğe sahipti. Yaşamda belirleyici, gittiği ortama çabuk adapte olan, sanki yıllardır orada yaşıyormuş gibi davranan bir arkadaştı. Bu yaşamı oluşturan bir birey olarak, kendine misyon yükler ve gerilla yaşamını iliklerine kadar yaşardı. Gerilla yaşamının elinden sımsıkı tutardı. Sıcakkanlı duruşuyla insanları kendine çeker, birçok arkadaş onunla kalmak, sohbet etmek, tartışmak isterdi. Yaşama o kadar bağlıydı ki bu, onun gözlerinin içine bakıldığında anlaşılırdı.

Zelal arkadaşın güzel ve yanık bir sesi vardı ve bu sesiyle morallere canlılık katardı. Yanık sesiyle çoğu zaman Zazaca şarkılar söylerdi. Aynı zamanda iyi satranç oynayan, zeki olduğunu satranç oynarken uyguladığı taktiklerle de ortaya koyardı.

Ekim 1999 yılında KDP Metina’da geniş bir operasyon yapar. Zelal arkadaş fiziki olarak zorlandığı için arkadaşlar ondan yaralı arkadaşların yanında kalmasını isterler. Zelal arkadaş zorlandığı için bunu kabul eder ve yaralı grubun yanında kalır. Arkadaşlar onları güvenlikli bir yerde saklar. Fakat düşman dört tarafı sarar, kuşatmaya alınırlar ve burada bulunan tüm arkadaşlar teslimiyete karşı direnişe geçerler. Zelal arkadaş, düşmanın eline geçme ihtimaline karşı bombanın pimini çekerek teslimiyete karşı Bêrîtan çizgisini ortaya koyar.

Zelal arkadaş adı gibi tertemiz ve duru, saf bir arkadaştı. Yaşamının son anında da bu duruluğu ve mücadeleye bağlılığıyla şehitlerin izinde yürüdü. Cesur bedenini ve yüreğini militan çizgisine siper ederek, korkusuzca bombasını patlattı.

Ve Zelal arkadaş öyle düştü ana toprağının yüreğine ve dağlarımıza, ovalarımıza düşen bir tohum tanesi gibi her baharda çiçek açmaya devam etmektedir.

 Emanet bıraktıkları mücadeleyi zaferle sonuçlandırmak en büyük görevimizdir. Anılarına bağlı kalma sözünü yineleyerek, şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

 

Kod adı: Zelal

Adı soyadı: Nebahat Karataş

Doğum yeri ve tarihi: Erzincan/1975

Katılım tarihi: 1997/Eskişehir

Şahadet tarihi ve yeri: Ekim / 1999/Seri Metina

 

          Mücadele arkadaşları