Özgür Yaşam için Yükselen Alevlerden Temmuz Direnişçilerine ve Bugüne

Şehit Evrim Takımı

‘Direnmek yaşamaktır’ dedi bilge insanın can ve ilk yoldaşlarından direniş zincirinin ilk halkası, Amed Zindanını düşmanını başına yıkma darbesini başlatan yoldaşlarımız. İnancın, iradenin, bağlılığın sembolü oldular.

Yükselen özgür yaşam alevlerini büyütme, güçlendirme uğruna devam ettiler her ne olursa olsun. Tek ruh olduğunu bu davada tek bir ruh ie ve duruşla tüm engellerin yerle bir edilebileceğine dair inanç ve yoldaşlık ortaya koydular. Bir direniş mirası oldu bizler ve takip edenler için.

Onurunu, insanlık değerlerinin bir ölçüsü olarak tarihin kutsal değerleri olarak şehadetleri ile ölümsüzler kervanına katıldılar Dörtler. Dörtlerin Gecesi’nde ‘Söndürmeyin, güçlendirin, ateşi söndüren ihanetçidir’ diyerek bedenleri ile oluşturdukları direniş ateşi bir halkın, davanın, insanlık onurunun sonsuzluğa kadar ulaşacak olan ışığı oldu.

18 Mayıs nasıl bir yaşam ve nasıl bir ölümün sahibi olunması gerektiğinin ölçüsü oldu ise Temmuz direnişleri de direnişleri ve direnişçileri takipçilerine mücadele gerekçesi, bayrağı olmuşlardır. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz, bıraktıkları bayrağı onurla taşımaktan duyduğumuz mutluluğu paylaşmak istiyoruz.

Devrimci Selam ve Saygılarımızla

Şehit Evrim Takımı

Haziran 2019