YJA Star Özgürlüğün Garantisidir

STAR

konfernas1“Saraların, Rojînlerin mücadelesini yükseltelim, Önder APO’nun esaretini kıralım” şiyarı ile gerçekleştirilen YJA Star 6. Konferansı, onlarca delegenin katılımıyla gerçekleşti. Konferansa katılan delegelerle yapılan röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

STAR: YJA Star 6. Konferansı hem PKK’nin 35. Kuruluş hem de özgür kadın ordulaşmasının 20. yıldönümünde gerçekleştirildi. Konferansın böylesi anlamlı bir dönemde yapılıyor olması, tarihi bir sorumluluğu da kendisiyle getirmektedir. Bu anlamda gerçekleştirilen konferansı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çiçek Xemgin:

27 Kasım tarihi Kürt halkı ve kadını için yeniden dirilişin, varoluşun tarihidir. Dünyaya kapanan gözlerin, bir kez daha açılmasıdır. Kürt halkı PKK sayesinde açılan gözleriyle kendisini, varolma sebeplerini öğrendi. Esasında PKK, Kürt halkı için yeniden dünyaya gelmeyi ifade etmektedir. 2013 yılına giriyoruz yani 35 yıldır PKK büyük bir direnişle varlığını sürdürüyor. Kürt halkı, Kürdistan dört bir parçasında varlığını kabullenmeyen tüm güçlere inat direniyor. Halktaki bu uyanışı partimiz yarattı. PKK olmasaydı, belki de bugün Kürt olduğumuzun farkında bile olmayacaktık. Bundan dolayıdır ki Kürt halkı sokaklarda, meydanlarda her şeye inat; “PKK halktır, halk burada” diyor. Bu öylesine söylenen bir slogan değildir; bir hakikati ifade etmektedir. Bugün Kürt halkı, her 27 Kasım gününü büyük bir heyecan ile kutlamaktadır. Çünkü bugünü kendi ulusal bayramı olarak görmektedir.

YJA Star konferansının böylesi bir günde gerçekleşiyor olması çok anlamlıdır. Ben ilk defa bir konferansta yer alıyorum. Büyük bir heyecan ve coşkuyu yaşadım diyebilirim. Bu salt burada bulunmanın bana verdiği bir moral değil, ideolojik bir moraldir. Çünkü burada tartışılan her konu bizlere ideolojik bir moral vermekte, PKK ilke ve ölçülerinde derinleşmemize vesile olmaktadır. Bugün, bu kadar kadın arkadaş bir araya gelebiliyor ve tartışma, tartıştıklarını pratikleştirme ortamı bulabiliyorsa bu kesinlikle öncülerimiz olan kahraman şehit yoldaşlarımızın sayesindedir. Ayrıca şunu belirtmekte yarar var; içinde bulunduğumuz bu aylar kadın ordulaşmasının ilan edildiği aylardır. Bu yönüyle de konferansımız büyük bir anlam içermektedir. Kadın ordulaşmasının yarattığı çizgi, özgür kadını her yerde yaşamsallaştırmayı gerektiriyor. Beş bin yıllık erkek egemen zihniyetten tamamen kurtulmanın tek yolu, kadının savunma gücünü yani özgür kadın ordulaşmasını geliştirmektir. İşte konferansımız yıllardır bu temelde yürütülen mücadeleyi daha da büyütmenin, geliştirmenin zeminini tartıştı. YJA Star kendisini nasıl yapılandırır, kendisine miras kalan böylesi kutsal bir oluşumu nasıl daha ileriye götürebilir, bunları tartıştı ve cevap oluşturdu. YJA Star militanları olarak bu konferansta alınan tüm kararları yerine getirmekle mükellefiz. Görevlerimizi yerine getirme çabası içerisinde olacağız. Bu konferansı tüm halkımıza ve kadınlara kutluyorum.

 konfernas2

Arin Amara:

Konferansımızın, PKK’nin kuruluş yıldönümüne ve kadın ordulaşmasının 20. yıldönümüne denk gelmiş olması çok anlamlıdır. Konferansta yer alan tüm yoldaşlarımız bu anlamın farkında olarak, katılım sağladılar. Çünkü konferansın bu her iki önemli güne denk geliyor olması bizlere daha büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu görev ve sorumluluklarla birçok konu tartışıldı. Tartışılan bu konular bende çok derin yoğunlaşmalar yarattı. Konferans benim için bir güç kaynağıydı. İki yıllık pratiğimizi tartıştık ve önemli sonuçlara ulaştık. Kendimizde eksik gördüğümüz yanları açığa çıkartarak bunun öz eleştirisini verdik. Öz eleştirisi verilmesi gerekilen konuların başında Önderliğimizin fiziki esaretinin hala sürüyor olmasıydı. Bizler üzerimize düşen görev ve sorumlulukları tam olarak yerine getirmiş olsaydık, bugün Önderliğimizin koşulları farklı olabilirdi. Bu bizler için ciddi bir öz eleştiri konusu olmakla birlikte üzerinde durulması gereken bir durumdur da.

Öyleyse bundan sonraki mücadele yaşamımızda adımlarımızı küçük atmamalıyız. Attığımız her adım, bizleri çok daha ileriye götürmelidir. Bu konferans bizlere gösterdi ki bizler mutlaka başarıyı elde etmeliyiz. Halkımız bu başarıyı ve özgür yaşamı çoktan hak etmiştir. Şehitlerimiz bu başarının yaşanabilmesi için kendilerini feda ettiler. Başta da dile getirmiştik, hem PKK’nin yıldönümü hem de kadın ordulaşmasının yıldönümünü yaşıyor olmamız bu konferansa çok büyük anlam katmaktadır. Şunu da unutmayalım; PKK’yi de, kadın ordulaşmasını da Önderliğimiz ve şehitlerimiz yarattı. Öyleyse bu konferans Önderliğimize ve şehitlerimize bağlılığın göstergesi olmalıdır. Bunun çabasını, mücadelesini vermeliyiz. Bu vesileyle konferansı başta Önder Apo’ya, şehitlerimize, halkımıza ve Kürdistan’ın dört parçasında mücadele yürüten tüm yoldaşlarımıza kutluyorum.

 konfernas3

Helin Garzan:

Öncelikle PKK’nin kuruluşuna vesile olan Haki Karer’i, kuruluşunda öncülük yapan Sara yoldaşı; Kadın ordulaşmasının sembolü olan Beritan yoldaşı saygıyla anıyor, onların başlattığı amansız mücadelenin amansız sürdürücüsü olacağımızın sözünü veriyorum. Böylesi bir günde konferans yapmak, anlamlı olduğu kadar sorumluluk gerektiren bir durumdur. Bizler bu sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmek zorundayız. Saraların çizgisinde ilerlersek zafere ulaşabiliriz. Bugün özgür kadın hareketi bu kadar büyüdüyse, YJA Star kadın ordulaşması zirveye ulaştıysa bu elbette Sara yoldaşın amansız mücadelesinden kaynağını almaktadır. Sara yoldaş kadın özgürlüğü için en amansız şekilde savaşan, savaşında da hiçbir taviz vermeyen ve kadın mücadelesinin her ayağında emek veren bir yoldaştı. Bundan dolayı Sara bir özgürlük çizgisidir.

YJA Star konferansımızı Sara çizgisinde yani özgürlük çizgisinde gerçekleştirdik. Siyasal, örgütsel ve yapısal birçok konuyu tartıştık, karara bağladık. Tüm tartışmalarımızı bu çizgiyi esas alarak yaptık. En büyük amaçlarımızdan biriside bu çizgiyi ilerletmek ve nihai zafere ulaştırmaktır. Süreç çok hassas ve kritik, bu süreçte doğru kararlar almak, kendini doğru planlamak ve buna göre hareket etmek oldukça önemli. Bizler de bu hassasiyetleri göz önüne alarak, kendimizi planladık ve buna göre de hareket edeceğiz. Çünkü önümüzdeki yılı zafere yılı yapmak istiyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Bugünleri yaratan Önder Apo’ya, yıllardır direnen halkımıza, PKK’nin kuruluşundan beri kahramanca mücadele yürüten ve şahadete ulaşan yoldaşlarımıza; Hakilere, Besêlere, Azimelere, Binevşlere, Nudalara borçluyuz.

5. Konferans sürecinde yanımızda olan başta; Rojîn Gevda, Çiçek Gabar, Rozerîn Mardîn, Ruken Bingöl, Nazlıcan Amara ve daha birçok yoldaşımız bu konferansta yanımızda değiller. Onlar da daha önce yapılan konferansımızın kararlarına en iyi şekilde sahip çıkararak mücadele ettiler. Bu mücadeleyi en kararlı şekilde yürüttüler. Devrimci halk savaşı döneminin en militanca yürütücüsü oldular. Bugün bizim de yapmamız gereken en temel şeylerden birisi Önderliğimizin başlattığı “Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa” projesini yaşamsallaştırmaktır. Bunun için ne yapılması gerekiliyorsa onu yapmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle konferansın anlamını ifade edebilirim.

 

Amara Hogir:

YJA Star konferansının böylesi anlamlı bir günde yapılıyor olması çok önemliydi. PKK ilk kongresini çok küçük bir grup ile yapmıştı. Bugün sadece PKK kongresini yapmıyor; PKK’nin yarattığı, örgütlediği birçok kurum, yüzlerce, binlerce kadrosuyla kongre ve konferanslar yapıyor, tarihe yön veren kararlar alıyor. YJA Star da bunlardan bir tanesidir. YJA Star’ın oluşmasını, büyümesini, dünya kadınları için bir öz savunma modelini oluşturmasını sağlayan PKK ve onun yaratıcılarıdır. Önder Apo’dur, şahadetleriyle bile tarihi anları yaratan Haki Karer, Sara ve onların ardılı olan binlerce yoldaşımızdır.

Özgürlük hareketimiz her zaman tarihi anlar yaratmıştır. Bugün bu konferansımız da eğer böylesi bir zamanda yapılıyorsa demek ki tarihe iz bırakacaktır. Biz tarihi yaratanların izinden giden bir topluluğuz. 27 Kasım’ı, PKK’yi yaratanlar tarihe iz bırakanlardır. 28 Kasım 2004 tarihinde Şîlan Kobani yoldaşımız, dört arkadaşımızla birlikte haince şehit düşürüldü. Aslında yapılmak istenen, PKK’nin kuruluş yıldönümünde PKK’ye darbe vurmaktı. Bunu da Şîlan yoldaş şahsında yapmak istediler. Şimdi bir kez daha görüyoruz ki bu güçler başarılı olamadı. Bu konferans Şîlan yoldaşın yarattığı, emek verdiği özgür kadın çizgisini devam ettirmek isteyen yüzlerce kadının bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Ben bu yönüyle de konferansın çok anlamlı olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm bu şahadetler bizler için mücadele gerekçesidir.

Konferansımızın önüne koyduğu en temel görev Önderliğimizin özgürlüğüdür. Şiyarını da buna göre belirledi; “Saraların, Rojînlerin mücadelesini büyütelim, Önder Apo’nun esaretini kıralım.” Bu şiyar bizler için aynı zamanda bir talimattır. Bedeli ne olursa olsun biz bu talimatı yerine getirmek zorundayız.