ZAFERE KİLİTLENEN GERİLLA KESİN KAZANACAKTIR

YJA Star Basın Merkezi

kadinindilinden resimler2012 yılı, Devrimci Halk Savaşı çerçevesinde yürütülen mücadeleyle yoğun bir mücadele yılı oldu. Gerillanın göstermiş olduğu direniş ve gerçekleştirmiş olduğu devrimci harekatlar, Türk ordusuna büyük kayıplar verdirtti. YJA Star gerillaları bu sürece gerçekleştirmiş oldukları yoğun eylemlerle damgasını vurdular. Kadın gerilla ordusunun ulaşmış olduğu örgütlülük düzeyi ve savaş deneyimi, başarılı ve sonuç alıcı eylemler gerçekleştirmesine yol açtı. Hem 2012 yılına nasıl katıldıklarına dair hem de 2013 yılına nasıl hazırlanacaklarına dair YJA Star gerillalarından görüşler aldık. Gerillalar, amaç ve hedeflerini, başarı iddialarını bizlerle paylaştı…

 

 YJA Star Basın Merkezi

Zelal Selmas: İçinde bulunduğumuz süreci hareket olarak; “IV. Stratejik Dönem” olarak tanımladık. Özgürlük Hareketimiz IV. Stratejik Dönemin tüm görev ve sorumluluklarını, işleyiş tarzını çok net olarak ortaya koydu. Bu temelde Devrimci Halk Savaşı süreci başlatıldı. Bu süreç büyük direnişlerle ve kahramanlıklarla başladı. Bu tek yanlı bir direniş değildi; hem Kürdistan’ın her parçasında halk serhildanları gerçekleşti, hem zindanlarda binlerce yoldaşımız açlık grevleriyle görkemli bir direniş sergiledi, hem de gerilla sahasında yoğun bir savaş yaşanıp gerilla büyük bir direniş içerisinde oldu. Devrimci halk savaşı hamlesi süreci, geçirmiş olduğumuz birçok süreçten çok daha faklıydı. Onların devamı, tamamlayıcısı fakat daha kapsamlı ve kesinlikle zafere kilitlenmiş bir hamle süreciydi. Önderliğimizin özgürlüğünü hedefleyen, Kürt halkının varlığını korumayı esas alan ve tüm saldırılara karşı özgürlüğünü savunan bir hamleydi ve bu hamlemiz önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Bu hamle çerçevesinde önümüze koyduğumuz hedefler gerçekleşene kadar ne gerekiyorsa bizler tarafından yapılacaktır. Çünkü çok önemli ve kritik bir süreci yaşıyoruz. Dünya ve bölgede bizleri çok yakından ilgilendiren değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bizlerin bu süreçte oynayacağı rol birçok gelişme ve değişimi etkileyecektir. 2012 yılında, diğer yıllara oranla daha yoğunluklu bir savaş ortamı yaşandı. Yaşanan bu savaş ortamında YJA Star gerillaları olarak da aktif bir rol oynadık. Gerçekleşen tüm eylemlerde yer aldık, bu anlamda öncülük misyonumuzu yerine getirmeye çalıştık. Tabii ki şehitler de verdik. Yaşanan bu şahadetler çok kahramanca ve fedaiceydi. YJA Star gerillaları olarak hem genel eylemlerde çok aktif rol oynadık hem de özgün olarak gerçekleştirmiş olduğumuz eylemler oldu. Bu eylemler çok etkili ve sonuç alıcı eylemlerdi. Sürece katılımdaki ruh, moral ve coşku düzeyimiz, eylemlerimizin biçimini de değiştirdi. Örneğin Şitaza eyleminde Ş. Ezda, Ş. Faraşin, Ş. Xemlin, Ş. Beritan, yine kış sürecinde yapılan 49 karakolu eyleminde Ş. Viyan ve Ş. Şayan arkadaşlarımızın direnişleri o eylemin başarılmasında çok büyük bir etki yaratmıştır. Bunun dışındaki birçok eylemde de kadın gerilla gücü olarak çok aktif ve öncü bir rolle yerimizi aldık. Jîn arkadaşın eylem duruşu, Apocu fedai militanın iradesini, kararlılığını ve inancını bir kere daha tüm dünyaya göstermiştir.

Önderliğimiz kadın özgürlüğünü her zaman önemsemiş ve bunun büyük bir savaşımını vermiştir. Kadına, kadının gücüne güvenmiştir. Jîn yoldaş ve onun gibi yüzlerce kadın kahramanımız Önderliğimize cevap olmayı bilmişlerdir.

YJA Star gerillaları olarak 2013 yılına büyük bir hazırlık ve hedeflerle giriyoruz. Bu hedefler gerçekleşip, zafer yakalanıncaya kadar da mücadeleden tek bir adım bile geri atmayacağız. Her YJA Star militanı Zilanların, Beritanların ardılı olmayı bilerek savaşacaktır. Onların yarattığı değerlere sahip çıkılarak gerçekleştirilen her eylemlilik, bizleri kesinlikle zafere ulaştıracaktır.

Beritan Sıla: Erîş ve Andok yoldaşlarımızın eylem duruşu hamlemizin temel mücadele duruşu oldu. Fedai çizgide gerçekleştirmiş oldukları eylem, HPG ve YJA Star gerillaları olarak hepimize büyük başarı azmi ve kararlılığı verdi. Devrimci hamle sürecine katılan tüm yoldaşlarımızda Erîş ve Andok yoldaşlarımızın mücadele ruhu ve duruşu vardı. Jîn yoldaşımız da onların mücadele geleneğinin sürdürücüsü olarak 2012 mücadele yılına eylem duruşuyla yön veren oldu. Devrimci halk savaşı hamlesinin başaran tarafı kesinlikle gerilla olmuştur. Türk ordusu her ne kadar medyası yoluyla bizleri bitirdiğini, ağır kayıplar verdirttiğini söyleyip başaran tarafın kendisi olduğunu gösteremeye çalışsa da, HPG ve YJA Star gerillaları olarak başarının bizim olduğunu biliyoruz. Halkımız da bunu biliyor. Önümüze Önderliğimizi ve halkımızı özgürleştirme hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmak için büyük bir çaba ve emek harcadık. Özgürlüğe bir adım daha yaklaştık, fakat henüz özgürlüğü kesinleştiremedik. 2013 yılı bu anlamda Önderliğimizin ve halkımızın özgürlüğünü kesinleştireceğimiz yıl olacaktır. Bunun için gereken bedel neyse onu vermeye hazırız. HPG ve YJA Star gerillaları olarak, kendimizi 2013 yılına daha güçlü hazırlayacağız. Mücadele kararlılığımızdan ve başarı, özgürlük tutkumuzdan kimse kuşku duymasın. Biz bu tutkuyla 2013 yılını zafer yılı haline getireceğimize söz veriyoruz ve 2013 yılına bu sözü gerçekleştirme iddiasıyla giriyoruz.

Nucan Revan: 2012 yılı dünya, bölge ve Kürdistan açısından yoğun gelişmelerin yaşandığı, özellikle Ortadoğu’da halkların kendi kaderini tayin ettiği mücadelelerle süren bir yıl olduğunu belirtebilirim. Suriye ve Mısır eksenli gelişen olaylar, dünyada ve bölgede yeni statülerin oluşmasına yol açtığı gibi Kürt halkı açsında da Güneybatı Kürdistan’da kendi kaderini kendisinin tayin ettiği bir mücadele yılı olmuştur. Halkımız Güneybatı Kürdistan’da demokratik öz yönetimini inşa etmek ve özgürlüğünü sağlamak için büyük bir direniş gösterdi ve hala bu direnişi sürmektedir. Kuzey Kürdistan’da halkımız her gün, her saat ve yaşadığı her an özgürlük istediğini haykırmakta ve özgürlüğünü sağlamak için büyük bir direniş göstermektedir. Türk devleti özgürlük taleplerine karşı faşist, şoven ve soykırımcı politikaları gün geçtikçe daha çok geliştirmektedir. Halkımızın direniş dinamiklerini kırmak ve halkımızı sessizleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Fakat halkımızı sindirememekte, halkımıza geri adım attıramamaktadır. Gerillaya da hep imha amaçlı yöneldi. Sonuç almak üzerinden havadan ve karadan operasyonlar gerçekleştirdi. Özel savaş dahil her türlü yöntemi başarmak için devreye koydu. Fakat gerilla gerçekleştirmiş olduğu devrimci harekatlarla Türk ordusunun Kürdistan’daki işgaline, AKP hükümetinin soykırımcı, faşist, şoven politikalarını yenilgiye uğrattı ve başarısız kıldı. Görkemli ve büyük devrimci operasyonlar gerçekleştirdik. Düşman gücüne beklemediği yerlerden darbeler vurduk. Türk ordusu gerilla direnişimiz karşısında adeta bir şok yaşadı. Yapılan bu devrimci operasyonlarda YJA Star gerillaları olarak çok önemli bir rol oynadık. Hemen hemen gerçekleşen tüm operasyonlara ve eylemlere aktif bir şekilde katılım sağlayıp kendi öz örgütlülüğümüz ve gücümüzle Zap’ta, Xakurke’de, Dersim’de, Botan’da ve diğer alanlarda özgün eylemlilikler gerçekleştirdik. Bu eylemler oldukça başarılı eylemlerdi. Bu savaşın unutulmayacak kadın kahramanları vardı. Bunlar daima yolumuzu aydınlatacaklardır. Bu anlamda Revan, Rojin, Arin, Medya ve bu devrimci harekatlarda şehit düşen diğer kadın yoldaşlarımız bizler için unutulmazdırlar. Onlar kahramanca savaşarak bu yılı final yılı yapmaya çalıştılar. Bunu yaparken de hiçbir fedakarlıktan çekinmediler. Bu şehitlerimiz IV. Stratejik Dönemin ruhunu ifade etmekteydiler. Bizler asla düşmanın bizlere dayattığı yaşamı yaşamayacağız; yaşam özgürlük temelinde olacaksa yaşayacağız. YJA Star güçleri olarak özgür yaşam için savaştık ve daima savaşacağız da. Bu uğurda nasıl bir fedakarlık gerekiyorsa o yönlü fedakarlıktan asla kaçınmayacağız. Kadının özgürlüğüne ışık tutan Önderliğimiz özgürleşmeden, zafer kazanılmadan hiçbir şekilde özgürlük savaşından vazgeçmeceğiz. 2012 yılının başarılarını 2013 yılında kesin zafere dönüştüreceğiz.

Eylem Avesta: Bir YJA Star militanı olarak, 2012 yılını hep ön cephelerde geçirdim. İçinde bulunduğum alanda yoğun bir savaş yaşanmaktaydı ve YJA Star gerillaları en öndeydi. Geçen yıllara oranla yaptığımız özgün eylemlikler daha fazlaydı. Çünkü AKP hükümeti ve onun ordusu özellikle biz kadın gerillaları hedef aldı. Biz de 2012 yılına önümüze koyduğumuz hedeflerle birlikte intikam alma amaçlı yüklendik. Öfkemiz büyük, intikam hırsıyla doluyuz. Bu anlamda YJA Star gerillaları olarak eylem alanlarına fedai bir tarzda yöneldik. Ş. Ekin, Ş. Nuda, Ş. Neval, Ş. Dünya gibi birçok yoldaşımız hiçbir tereddüt yaşamadan fedaice düşmanın üzerine yürüdüler. Şehitlerimiz; Önderlik ve PAJK militanları olarak Beritanların, Zilanların ardılları olmayı başardılar. Bu cesaretleri düşmanın gözünü korkuttu. Çünkü düşmanın üzerine giden her yoldaşımızın büyük amaçları ve hedefleri bulunmaktaydı. O hedefler de kesintisiz başarıyı gerekli kılmaktaydı. Yeni bir yıla gireceğiz. Tabii her şeyden önce temennimiz dünyaya barışın gelmesi ve başta halkımız olmak üzere ezilen tüm halkların özgürlüğüne ulaşmasıdır. Bizler özgürlük için savaşmaya devam edeceğiz. Saflarımızı daha da genişletmek ve kadın ordumuzun daha da büyütülüp tüm dünya kadınlarının kadın savunma gücü haline gelebilmemiz için Kürt kadınlarını ve özgürlük arayışında olan tüm kadınları dağlarımıza davet ediyoruz. Saflarımız genişleyip çoğaldıkça, özgürlük mücadelemiz yükselecek ve başarı, zafer bizim olacaktır.