Komplocular kendi lanetinde boğulacak ve zafer her zaman direnen halkların olacaktır

onderlik komplo degerlendirme

Halkımıza ve Kamuoyuna!

Önderliğimize karşı uluslararası hegemon devletlerin ortak planlayıp yürüttüğü uluslar arası komplo 19. Yılını doldururken komploda yer alan tüm güçleri kınıyoruz. Tüm komplocu güçler bilmelidir ki, komplonun intikamı mutlaka alınacaktır. Bervar, Şaristan, Binevş, Halit Oral, Berzan Öztürk, Dilan, Kurde, Rotinda, Tayhan yoldaşlar şahsında 15 Şubat komplosuna karşı “Güneşimizi karartamazsınız” şiarıyla fedaice eyleme geçen şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. 15 Şubat sürecinden başlayıp günümüze kadar fedailik çizgisini yükselterek  Önderliğe bağlılığın sembolü olan Viyan Soran’lardan, Derviş, Eriş, Andok, Zinar, Doğalara, Tekoşin Farqin, Avesta Xabur ve Barin Kobanilere  şehitlerimizin Önderliği anlama ve uygulama düzeyleri, özgürlük tutkuları mücadelemize yön vermektedir. Önderliğimize, şehitlerimize ve halkımıza sözümüz komployu parçalayıp Önderliğin fiziki özgürlüğünü sağlayana kadar mücadeleyi amansız yükseltmektir.  

Önderliğimiz üzerine gerçekleşen 15 Şubat komplosu, Önderliğimizin özgürlük paradigmasına, dolayısıyla tüm Kürt halkına ve kazanımlarına karşı yapılan bir saldırıdır. Özgürlük paradigmamız egemen uygarlığın ve onun zirvesi olan Kapitalist modernitenin tüm şifrelerini çözmüş ve alternatif özgür bir yaşam anlayışı olarak tüm insanlığa umut olarak somutlaşmıştır. Kürt halkına dayatılan katliam ve soykırımın parçalanması, Ortadoğu’ya dayatılan kaos ve krizden çıkış paradigmamızın ışığında zemin bulmuştur. Buna karşı uluslar arası güçlerin planı Ortadoğu’yu yeniden dizayn ederken tek direniş ve umut kalesi olan Önderliğimizi devre dışı bırakmaktır. 19 yıllık İmralı konseptinde dönem dönem Önderliğimize karşı komplo tekrar hamle yapmaya kalkmış ve Önderliğimizin ön görüsüyle bunlar boşa çıkarılmıştır. Önderliğimize karşı şiddet kullanmaktan tutalım, psikolojik baskı yapmaya ve zehirleme girişimine kadar yapılan uygulamalar Önderliğimize ve hareketimize dayatılan tasfiye planları olmuştur. Oysa bu tasfiye planlarının tam tersine İmralı sürecinde Önderlik ideolojik derinliği ve siyasi öngörüsüyle tüm Ortadoğu ve dünyaya umut olmuş, tüm demokrat ve özgürlük arayışı olan kesimleri etrafında toplamıştır. 

  İçinde bulunduğumuz dönemde Kürt halkının özgürlük eksenli tüm kazanımlarına yoğun saldırıların devam ettiği bir süreçten geçmekteyiz. Kürt halkının özgürlük kazanımlarına saldırı Önderliğe saldırıdır. Çünkü Kürt halkının tüm kazanımları Önderliğin emeğiyle sağlanmıştır. Bir yandan özgürlük kazanımlarına saldırılar en üst düzeyde yükseltilirken aynı zamanda Önderliğimize dayatılan yoğun tecritle halkımız ve hareketimizin Önderlikten haber alması engellenmiştir.  Bu durum Önderliğimizin sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi kaygılar yaratmıştır. Yoğun tecritle hareketimiz ve halkımız üzerinde baskı yapılmak istenmiş ve tecrit normalleştirilmeye,  alıştırılmaya çalışılmıştır. Buna karşı Kürt halkı Komplonun ilk gününden bu güne Önderlik etrafında kilitlenmiştir.  Aralıksız Önderlik eksenli eylemlerle Kürt halkının yaşam kaynağının Önderlik olduğu, Önderliksiz yaşamı Kürt halkının asla kabul etmeyeceği tüm dünyaya gösterilmiştir.

Komplonun yıl dönümünü yaşadığımız günlerde, 24 gündür devam etmekte olan Afrin saldırısı, Kürt halkının özgürlük sistemini inşasına karşı gerçekleştirilen bir operasyondur. Önderlik paradigmasına karşı bir hamledir ve uluslar arası komplonun devamıdır. Rojava halkı, her zaman Önderliğe bağlılığı ve duyarlılığı en yüksek olan bir yurtseverlikle hareket etmiştir.  Rojava devrimi Önderlik ideolojisinin somutlaşması olarak Rojava halkı tarafından inşa edilmiştir. Rojava devrimi Rojava halkının Apocu özünün, Önderliği anlama düzeyinini sonucudur. Rojava halkı devrimin ilk gününden itibaren,  Önderlikten aldığı güçle devrime olan tüm saldırıları kırmış ve devrimi tüm Kuzey Suriye’de örmeyi başarmıştır. Diğer taraftan Afrine saldırıya karşı, tüm Kürt halkının tek yürek olarak bütünlükle mücadeleyi aralıksız yükseltmesi, bu saldırının sadece Afrin’e değil tüm Kürt halkına karşı olduğu bilincini göstermektedir. Afrin saldırısına sadece Kürt halkı değil tüm Kuzey Suriye halkı ve dünya çapında özgürlükçü demokrat kesimler tepki göstermiş ve eylemlere geçmişlerdir.  Önderliğin Kürt, Arap, Süryani, Türkmen, Alevi, Hristiyan herkesi kapsayan demokratik ulus anlayışı Rojava devrimiyle halklar baharını yaratmıştır. Bu, başta Ortadoğu olmak üzere ve tüm dünya halklarına bir model olarak umut vermektedir.  Halkların Rojava devrimini sahiplenmesi, kendi özgürlüklerini Önderlikte görmeleridir,  Önderlik ideolojisinin tüm halkları kapsayan evrensel düzeyini ifade etmektedir. Afrin saldırısına karşı büyük bir direnişle kahramanca cevap veren QSD, YPG, YPJ’nin direnişi uluslar arası komplonun Rojava devrimine saldıran boyutunu felç etmiştir. Sadece bu saldırının tetikçisi olan TC devleti ve ordusu değil, tüm uluslar arası komplocu güçler bu büyük direniş karşısında kırılmışlardır. Afrin direnişi Önderliğimizin geliştirdiği özgürlük ideolojisinin yenilmezliğinin göstergesidir.

YJA Star olarak, Komployu 20. yılında kendi karanlığında boğarak Önderliğimizin esaretini parçalamak,  halkların aydınlık özgürlüğünü inşa etmek önümüzdeki süreçte mücadele kararlılığımız ve sözümüzdür. Bu, önce Önderliğimize ve komplo karanlığını bedenlerinin ateşiyle parçalayan fedai şehitlerimize olan sözümüzdür. YJA Star güçleri olarak direniş ve özgürlükte attığımız her adımın komploya vurulan bir darbe olacağı bilinciyle mücadeleyi yükselteceğiz. Komplocu güçler Kürt halkına saldırdıkları her yerde savunma güçlerinin ve kadın gerilla gücünün direnişiyle karşılaşacaklardır. Kadının Önderliğe bağlılığı ve özgürlük tutkusu karşısında kırılmaktan ve yenilmekten başka şansları olmayacaktır. Komplocular kendi lanetinde boğulacak ve zafer her zaman direnen halkların olacaktır. 

YJA STAR MERKEZ KARARGAH KOMUTANLIĞI

13.02.2018